Vrtec Hrastnik (enota Sonček) je v okviru pobude eTwinning izvedel projekt Colors in my kindergarten. Vanj so bili vključeni lanski Zmajčki pod mentorstvom strokovnih delavk Mirjam Rupar in Nuše Roglič. Projekt se je uvrstil med najboljše v programu eTwinning, za kar so s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) prejeli nagrado zlati kabel.

V projektu je sodelovalo deset evropskih držav. Predšolske otroke je mednarodna skupnost motivirala, da so spoznavali barve na nov način – v sklopu projektnega dela na daljavo. Otroci so bili aktivni udeleženci projekta, prilagojenega predšolskemu nivoju. Skozi mednarodno izkušnjo so izboljšali veščine strpnosti in multikulturalizma ter komunikacijske sposobnosti.

H kakovosti izvedbe projekta so še posebej prispevale sprotne mesečne evalvacije aktivnosti, ki so dostopne v spletni učilnici in predstavljajo primer dobre prakse spremljanja projektnih aktivnosti ter uspešno in smiselno uporabo IKT orodij.

Projekt je imel pozitiven učinek na vrtec kot celoto, predvsem v smislu prepoznavnosti geografsko odročnega vrtca v mednarodnem prostoru in deljenja dobrih praks z drugimi skupinami.

Savus

Foto: Vrtec Hrastnik