Tudi v šolskem letu 2018/19 so se zasavski osnovnošolci poleg rednega pouka udeleževali različnih tekmovanj, kjer so vse leto nizali lepe uspehe. V junijski številki Savusa objavljamo imena učencev, ki so na državni ravni dosegli zlat ali srebrn uspeh. Podatke so nam prijazno poslali iz vodstev osnovnih šol.

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Angleščina – zlato priznanje: Brina Tomažič, Dominika Zupan; srebrno priznanje: Rosana Pungeršek, Brina Tomažič, Dominika Zupan, Antonio Jukić, Hana Sarajlić

Angleščina (Hippo 3) – zlato priznanje in 1. mesto na državnem tekmovanju; 8. mesto na mednarodnem tekmovanju: Ina Zala Adžaga

Zgodovina – zlato priznanje: Dominika Zupan; srebrno priznanje: Nika Majes, Dominika Zupan, Antonio Jukić, Hana Sarajlić

Programiranje v programskem jeziku Scratch za OŠ – zlato priznanje: Bor Ladika

Tekmovanje z mobilnimi roboti (RoboCupJunior Nastop OŠ) – Zlato priznanje in 1. mesto: Erik Medvešek, Ajda Kolenc, Kevin Sotlar, Jakob Šurina

Matematika – srebrno Vegovo priznanje: Lara Gabrijel Frangeš, Matic Drgan, Deja Romih

Vesela šola – srebrno priznanje: Nika Majes, Dominika Zupan, Jasmin Čajić

Fizika – srebrno Stefanovo priznanje: Anja Prašnikar

Znanje o sladkorni bolezni – srebrno priznanje: Brina Tomažič, Dominika Zupan, Hana Sarajlić

Slovenščina – srebrno Cankarjevo priznanje: Dominika Zupan, Hana Sarajlić

Geografija – srebrno priznanje: Dominika Zupan, Ina Zala Adžaga

Biologija – srebrno priznanje: Dominika Zupan

Državno tekmovanje mladih čebelarjev – srebrno priznanje: Erik Medvešek

 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Zasavsko osnovnošolsko šahovsko prvenstvo – 1. mesto: Ajda Zalokar

Računanje je igra – zlato priznanje: 23 učencev

Angleščina za devetošolce – srebrno priznanje: Laura Bastič

Matematika – srebrno priznanje: Nik Perme

Festival Turizmu pomaga lastna glava; raziskovalna naloga in predstavitev – srebrno priznanje: Jakob Grošelj, Tadej Čoklc, Pika Naglav, Julija Potrbin, Žana Čučnik Dolenc, Pija Vincek

 

OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Razvedrilna matematika – zlato priznanje: Matija Omahen

Tekmovanje Matemček – zlato priznanje; Gaber Dolanc; srebrno priznanje: Vid Lamovšek, Lea Kočar, Matevž Košak, Matija Omahen

Astronomija – srebrno priznanje: Matija Omahen

Vesela šola – srebrno priznanje: Tinkara Visinski, Maša Neja Golob, Vesna Zupančič

Matematika – srebrno Vegovo priznanje: Maša Neja Golob, Filip Ferjanič, Ajda Pestotnik

Logika – srebrno priznanje: Klara Košak, Tilen Gašparič

 

OŠ Trbovlje

Angleščina – zlato priznanje: Filip Sihur, Katarina Jančič; srebrno priznanje: Žana Larisa Jordan, Zak Škofljanc, Klemen Jančič, Izabela Vlaj, Lana Gombač, Ajda Pišek

Zeleno pero – zlato priznanje: Jan Tomažin; srebrno priznanje: Tinkara Zmrzlak

Matematika – zlato priznanje: Luka Košir; srebrno priznanje: Sara Hudolin,

Lina Ranzinger

Razvedrilna matematika – srebrno priznanje: Nikolaj Ploj Jarc

Slovenščina – srebrno Cankarjevo priznanje: Jan Tomažin, Klara Kovač

Francoščina – srebrno priznanje: Žana Larisa Jordan

Vesela šola – srebrno priznanje: Gašper Jerman

Zgodovina – srebrno priznanje: Miha Kolenc, Ajda Pišek

Fizika – srebrno priznanje: Žana Larisa Jordan, Luka Košir

Znanje o sladkorni bolezni – srebrno priznanje: Tija Dolenc

Geografija – srebrno priznanje: Tinkara Zmrzlak, Katarina Jančič

 

OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Specialna olimpiada Slovenije (področne igre) – 1. mesto (namizni tenis): Tina Zakšek; 2. mesto (tek na 100 m): Sabina Zakšek; 3. mesto (tek na 400 m): Lidija Seršen, 4. mesto (elementi košarke): Nives Herle

Specialna olimpiada Slovenije (alpski miting) – 2. mesto: Tim Razpotnik, Anja Marn; 4. mesto: Tina Zakšek

Posebni program vzgoje in izobraževanja – 1. mesto na regijskem tekmovanju; 2. mesto na državnem tekmovanju: Sabina Zakšek

Atletika (področne igre) – 1. mesto (1000 m): Gašper Drnovšek; 2. mesto (skok v daljino); 3. mesto (met žvižgača): Nika Hiršel; 9. mesto (met žvižgača): Aleksander Žibret

Atletika (državne igre) – 6. mesto (met žvižgača): Nika Hiršel; 7. mesto (skok v daljino): Petra Rotar; 15. mesto (1000 m): Gašper Drnovšek

Namizni tenis – 12. mesto: Nika Hiršel

 

OŠ Ivana Skvarče

Kemija – zlato priznanje: Teodor Maurer; srebrno priznanje: Sara Vodlan, Neja Janc, Julija Maurer Benjamin Škiljan

Znanje o sladkorni bolezni – srebrno priznanje: Teodor Maurer, Julija Maurer

Slovenska glasbena olimpiada – srebrno priznanje: Enej Groboljšek, Kaja Katarina Golob

Biologija – srebrno Proteusovo priznanje: Anja Baš

Matematika – srebrno priznanje: Benjamin Škiljan, Žan Vozelj, Julija Maurer, Domen Lebeničnik, Peter Stražar, Pika Šribar

Fizika – zlato priznanje: Benjamin Škiljan

Zlata kuhalnica – srebrno priznanje: Leonardo Ramadani, Gal Gorišek, Tadej Pižmoht

Kegljanje – srebrno priznanje: Benjamin Nurikič, Sara Borišek, Anej Razpotnik, Tia Povšnar, Mark Božjak

Geografija – zlato priznanje: Sara Vodlan; srebrno priznanje: Sara Vodlan

Astronomija – zlato Dominkovo priznanje: Julija Maurer

Tekmovanje KTO – srebrno priznanje: Nace Deželak

Tekmovanje Bober – zlato priznanje: Nace Deželak

 

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

Fizika – srebrno priznanje: Lovro Kosmač

Angleščina – srebrno priznanje: Lovro Kosmač, Tamara Jovanović

Slovenščina – srebrno Cankarjevo priznanje: Kaja Vozelj

Astronomija – srebrno priznanje: Kaja Vozelj

Matematika – srebrno priznanje: Nika Šink