Kum je poleg Haloz, Pohorja in Gorjancev območje, na katerem se izvaja projekt Life to Grasslands – Življenje traviščem. Projekt vodi Zavod RS za varstvo narave, partner za projektno podobmočje Kuma pa je Krajevna skupnost Dobovec. S projektom želimo prispevati k ohranjanju suhih travišč in visokodebelnih travniških sadovnjakov kot pomembnih življenjskih okolij, ki zaradi sprememb in opuščanja rabe hitro izginjajo. Lastnike zemljišč, ki kmetujejo na območju z manj ugodnimi naravnimi pogoji, želimo spodbuditi k obdelovanju travišč na sonaravni in trajnostni način. 

Spomladi smo v sodelovanju s projektnim partnerjem KGZS Ptuj na Čimernem in Dobovcu izvedli rezi visokodebelnih travniških sadovnjakov. Da so tovrstne delavnice dobrodošle, je potrdila množična udeležba ljubiteljskih sadjarjev, ki so se pod strokovnim vodstvom lahko tudi sami preizkusili v rezi. Ta je res ugodno vplivala na rast dreves, ki so zdaj opazno vitalnejša od drugih v sadovnjakih.

Več kot 280 učencev trboveljskih osnovnih šol se je lani udeležilo naših naravoslovnih dni. Spoznali so pomen ohranjanja suhih travišč, ki se spomladi obarvajo s cvetjem, med katerim izstopajo kukavičevke oziroma divje orhideje. Od oktobra se bodo aktivnosti lahko izvajale tudi v opremljeni učilnici v prostorih KS Dobovec.

Aprila 2017 je bil objavljen javni poziv za vključitev zainteresiranih v izvedbene akcije projekta na območju Kuma, razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Turistično razvojnega društva Krajinski park Kum Dobovec. Lastnike zemljišč vabimo k vključitvi njihovih suhih travišč in sadovnjakov v aktivnosti projekta. Tako bomo na izbranih zemljiščih lahko že jeseni začeli izvajati konkretne akcije, kot so odstranjevanje zarasti, postavitev pašne opreme in sajenje sadnih sadik visokodebelnih sadovnjakov.
Uspešnost izvajanja projekta bomo predstavili septembra na drugem partnerskem srečanju, ki ga letos na Kumu organizirata ZRSVN in KS Dobovec. Vsebinsko pester program dvodnevnega srečanja bodo še posebej obogatili obiski na kmetijah ter ogled naravovarstveno izredno bogatih travišč.

Več o samem projektu, zanimivostih in dogodkih lahko najdete na spletni strani www.lifetograsslands.si  

Ljudmila Strahovnik
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
Promocijska objava

Prejšnji članekPisano poslikan zid
Naslednji članekPrimož Roglič: »Navijači ti dajo prestavo več.«