Na igrišču ob gasilskem domu v KS Javorje nad Bogenšperkom bodo tudi letos krajani uprizorili žive jaslice. Prireditev se bo začela 25. decembra 2015 ob 17. uri.
ZT