Zagorje je malo pred svojim občinskim praznikom prejelo darilo, ki so ga na Občini Zagorje označili za zgodovinsko. Država je namreč občini brezplačno podarila večjo površino zemljišča na območju Evroparka. Pogodbo o brezplačnem prenosu je Občina podpisala s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. »Gre za prvi slovenski primer brezplačnega prenosa večjih površin zemljišč, ki so namenjena za šport in rekreacijo ter izgradnjo gospodarske infrastrukture, iz državne v občinsko last, zato smemo pogodbo označiti kot zgodovinsko,« so dejali na Občini. A dodali, da je bila pot do uspeha dolga.
Občina je postopke o brezplačnem prenosu zemljišč začela voditi že leta 2011. Z državo je uspela najti skupen jezik ter skladno s slovensko zakonodajo našla rešitev, ki ustreza obema stranema. Konec leta 2014 je postala lastnica 18,5 hektara velikega zemljišča v osrednjem delu Evroparka, s pogodbo, podpisano marca 2016, je v last pridobila zemljišča cest ob območju Evroparka, s pogodbo podpisano v teh dneh pa je postala lastnica še dodatnih 6,5 hektara športno rekreacijskih zemljišč Evroparka vključno s športnim igriščem Kotredež.

Občina je s tem postala lastnica dejansko celotnega športno rekreacijskega območja Evroparka pod pogojem, da naslednjih 30 let teh zemljišč ne odsvoji. Z urejenim lastništvom bo lahko začela uresničevati načrte za nadaljnji razvoj Evroparka, opredeljene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki ga bo obravnavala in sprejela na jesenski seji Občinskega sveta Občine Zagorje.

ZT