Tina Rataj – Društvo Portret

Vsaka svetovno uspešna zgodba se začne s posameznikom ali majhno skupino ljudi, ki znajo – razmišljati drugače. Biti kreativni. Si upati. Prav kreativnost je en temeljnih elementov vsake Zgodbe Akrobatov.

Vendar: »Otrokom primanjkuje veščin 21. stoletja – kreativnega in kritičnega razmišljanja, empatije, socialnih in čustvenih veščin, odporne miselnosti, in tega, da se znajo umiriti,« je slišati v javnih znanstvenih diskusijah, podobno govorijo starši, učitelji in svetovalni delavci. Kje lahko v tem vedno hitrejšem svetu naučimo mlade vseh teh pomembnih veščin?

Tina Rataj se je že v času študija socialnega dela seznanila s kreativnimi metodami, katere je pobližje spoznavala na študiju na Nizozemskem. V Slovenijo se vrnila polna zanosa, kako bi to znanje uporabila tudi pri nas. A kljub njeni neskončni motivaciji …  »Takrat v Sloveniji nisem našla pravih sogovornikov, saj se to področje socialnega dela pri nas še ne uporablja tako kot v tujini.«

Če nečesa ni, to ustvariš. Tako se je tudi Tina pogumno podala na samostojno pot in ustanovila Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov Portret. Skozi svoje programe spodbujajo otrokovo kreativnost, potenciale, odporno miselnost in socialne veščine.

Rezultati? »Lepo je dobiti sporočilo, kako je otroku uspelo premagati strah pred govornim nastopom pred celim razredom, saj je uporabil tehnike, ki se jih je naučil pri nas. Ali kako se je pri otroku povečala samozavest, kar je prineslo pozitivne spremembe v interakciji z drugimi sovrstniki.«

S tovrstnimi naprednimi tehnikami v našem prostoru orje ledino, kar s seboj prinese mnogo izzivov. Ali kdaj obupuje? »V trenutku, ko mi pade ‘mrak na oči’, se poskušam ustaviti in spomniti, da je to faza, ki bo minila.« In mine. Zato Tina še naprej skrbi za to, da bodo naši otroci znali razviti kreativnost in ostale veščine, ki so pomembne za njihov razvoj.

Kaj je zanjo uspeh? »Da lahko s svojim znanjem prispevam k boljši družbi.« In prispeva. Skrbi za to, da v otrocih prebudi iskrico ustvarjalnosti, kar je predpogoj, da iz njih rastejo in se razvijajo – Akrobati. Tisti, ki spreminjajo svet.

PR objava


Aktivnosti Katapulta v okviru operacije “SIO-KATAPULT-2020-2022” sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si