Je gornji naslov pritegnil vašo pozornost? Poskušate predvideti, kaj sem z napisanim hotel? Kakšno rušilno moč imajo lahko (napačno postavljene) vejice. Kljub temu pa je moč in zadnja odločitev, kam ->() sem hotel postaviti vejico – vaša. In zaradi te boste ali nadaljevali ali pa opustili branje.

Pred kratkim sem za neko publikacijo pisal, kako je na svetu (ali vesolju) vse enostavno. Bistvo naj bi bilo v znanih dejstvih in predvidevanju manjkajočih. Enako je pri komunikaciji.

Če so nam vsi dejavniki znani, je komunikacija jasna in enostavna; verbalna včasih povsem odveč. V nasprotnem primeru pa začnemo iskati manjkajoče dejavnike in jih predvidevati. Takrat svet okoli nas postaja manj prijeten, nesmiseln in kompliciran.

Interpretacija in razumevanje

Vendar vsi strahovi in negativna predvidevanja ali pričakovanja izhajajo iz nas samih in sami oziroma naš ego (na podlagi lastnih izkušenj in intuicije) določamo interpretacijo slišanega ali prebranega. Pa je tako prav? A nas pri komunikaciji zanima naša lastna interpretacija ali interpretacija drugega?

Ko nekaj izrazim, mi je zelo pomembno, da je to tudi tako oziroma čim bližje tudi razumljeno. In kadar sprejemam, želim razumeti čim bližje temu, kar je nasprotna stran želela izraziti. Predvidevanja in subjektivne interpretacije stvari precej zakomplicirajo. Ker pa nam duh časa ne dovoli več samo poslušati, besede in dejanja drugih ves čas ‘tehtamo’ in jim pripisujemo nek svoj predvideni pomen.

“Življenje je zelo enostavno, ampak mi si ga vztrajno otežujemo.”
– Konfucij

Jasna komunikacija

Neko podjetje me je povabilo, da preverim predlog pogodbe in obseg storitev izvajalca IT storitev. Temeljito sem ga pregledal, pripravil komentarje in popravke, ter naročniku pojasnil svoja stališča. Ko je izvajalcu poslal popravljen predlog (brez pojasnil), je bil njihov odziv izjemno odklonilen. Kljub temu pa so želeli svoja predvidevanja preveriti – pogodba je bila zanimiva in precej temeljita.

Pri svoji vlogi poskušam vedno izhajati z vidika izenačevanja. V tovrstnih IT situacijah mi je tehnična plat obeh strani zelo podrobno poznana. Njihovi interesi so lahko optimalno zadovoljeni le v čim bolje zbližanem in uravnoteženem sodelovalnem odnosu.

Z direktorjem naročnika sva bila o tem enotna, na srečanju pa sem imel priložnost svoja stališča predstaviti še vodstvu izvajalca ter tako razjasniti njihova predvidevanja. Dvome zaradi ‘napačno postavljenih vejic’ so na srečanju lahko nadomestili z bolj jasnimi informacijami. S temi tako bodoče sodelovanje postaja manj komplicirano in bolj enostavno.

Pa vi, izenačujete ali le krepite in iščete potrditve za svoja predvidevanja?

Borut Kmetič


Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj s področja vodenja in presoje ISO sistemov, svetovanja s področja informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov, vodenja kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Kot sistemski inženir imam veliko operativnih izkušenj v IT-ju in na navedenih področjih. Pri zadnji zaposlitvi sem bil v vlogi vodje informacijske varnosti (cISO) v večji mednarodni kripto finančni instituciji. Tej sem se pridružil pri sanaciji ogromnega hekerskega vdora in postavljanju učinkovitega sistema informacijske varnosti.

Po naravi sem precej (samo)kritičen in vedno v iskanju izboljšav. Izzive rešujem s  celovitim sistemskim pogledom, s katerim lažje ocenim posamezno situacijo ter tako najdem bolj učinkovite strateške rešitve.

Ker verjamem v medsebojno pomoč in temu posledično osebno rast, vedno iščem priložnosti, da lahko pomagam drugim. Ker na probleme drugih lahko gledam bolj objektivno, lažje najdem rešitve, ki se včasih skrivajo tik pred očmi.

Borut@SmartAssets.it

Borut@Medium

Borut@Quora