Na novinarski konferenci v protokolarnem objektu Občine Trbovlje v Lovskem gradiču je generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas v sodelovanju z Občino Trbovlje v torek, 8. junija, predstavil načrt za izgradnjo nove pametne tovarne Steklarne Hrastnik. Ta bo zgrajena leta 2024 na območju industrijske cone Lakonca v Trbovljah.

Na prvi skupni konferenci Občine Trbovlje s Steklarno Hrastnik sta Peter Čas in županja Jasna Gabrič predstavila načrt za enega največjih projektov tako Steklarne kot Občine. Projekt v vrednosti 130 milijonov evrov je največja investicija Steklarne v zadnjih desetih letih, ki bo na novo zaposlila 300 novih, visoko kvalificiranih strokovnjakov s področja mehatronike, elektrotehnike, avtomatike in logistike. »Potrebujemo predvsem ljudi, ki znajo upravljati robote, zato ves čas sodelujemo s številnimi agencijami, srednjimi šolami in fakultetami,« je povedal Čas.

Županja Gabrič je poudarila, da si Zasavje takšen projekt zasluži in želi, da tako država kot Evropa z evropskimi skladi sledita tej viziji. Na vprašanje, kdaj bo tovarna zaživela, je Čas odgovoril, da bi jo z veseljem odprl že danes, saj se jim zaradi pomanjkanja kapacitet in velikega povpraševanja po izdelkih zelo mudi.

Steklarna Hrastnik bo zemljišče Lakonca najela, saj ima Občina s prodajo slabe izkušnje. To območje so izbrali, saj so tako v Hrastniku kot po celotni Sloveniji iskali dovolj veliko ozemlje (približno 130.000 m2), ki pa ga je težko dobiti v enem kosu. Industrijska cona bo dovolj odmaknjena od naselja, da ne bo motila nikogar. Prihodnjim generacijam želijo zagotoviti predvsem nova delovna mesta in zeleno delovno okolje. V tovarni bodo zgradili dve peči, med njima eno za barvno steklo, ki je v Sloveniji še nimamo in jo steklarna nujno potrebuje za svoje načrte.

Zasavje je gospodarsko degradirana regija, ki potrebuje pospešek in ta projekt je ravno pravšnji, sta poudarila sogovornika, ki sta podpisala tudi pismo o nameri med obema partnerjema.

Čas je za konec povedal še, da naslednje leto v Hrastniku dobijo prostor v industrijski coni, kjer bodo zgradili pilotni demonstracijski center za nizkoogljične tehnologije in skupno orodjarno, s čimer bodo zagotovili novih 50 delovnih mest. Steklarstvo tako ostaja doma v Hrastniku in v Zasavju.

Sabina Bravec

Foto: Marko Planinc