ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Zbor trboveljskih izgnancev

Na občnem zboru trboveljskih izgnancev so dosedanjemu predsedniku Ivanu Tolarju čestitali za dolgoletno delo. Priznanje za zaslužnega člana mu je izročila Ivica Žnidaršič, predsednica Društva izgnancev Slovenije. Za novega predsednika je bil izvoljen Iztok Tolar, ki je pri delu društva sodeloval od začetka ustanovitve. Na zboru so izvolili tudi nov upravni odbor. Želja članov je, da bi delo društva nadaljevali potomci izgnancev in tako ohranili spomin na težke vojne čase in pomagali prednikom pri njihovem delu v društvih.

Ivica Žnidaršič je na zboru spregovorila o predlogu Zakona o povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne, ki ga je Državni zbor marca poslal v drugo obravnavo. Predlog zakona so pripravili v DIS, saj kljub temu, da je bil napovedan v 8. členu Zakona o žrtvah vojnega nasilja, ni bilo politične volje, da ga pripravi. Žnidaršičeva je poudarila, da bo zakon ugledal luč sveta le v primeru, če bo kateremu med štirimi poslanskimi kandidati, ki so potomci ali svojci izgnancev in se bodo zavzemali za dokončanje tega postopka, uspelo priti v parlament. Po sedanjem predlogu bi pripadalo vsaki žrtvi vojnega nasilja šest tisoč evrov, ki bi jih izplačali v dveh obrokih.

Gregor Kaplan je predstavil svojo knjigo Vojna škoda na območju Slovenije v drugi svetovni vojni in urejanje pravic. Gre za zbir podatkov, ki pričajo o grozotah, ki so se zgodile Slovencem.

Irena Vozelj

Isti avtor