Na rednem letnem zboru članov v četrtek, 23. marca, je Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik opravilo inventuro dela v lanskem letu in sprejelo letni program dela 2023 ter potrdilo finančni načrt. Zbora se je udeležilo 43 članic in članov. Povabilu so se odzvali gostje: župan občine Hrastnik Marko Funkl, regijski koordinator ZSČ za Zasavje Igor Pogačnik, predsednik OZSČ Zagorje ob Savi Jože Priman, predsednik OZVVS Zasavje Iztok Bastič, predsednik PVD Sever Zasavje Lojze Klančišar, predsednik odbora Hrastnik PVZ Sever Zasavje Alojz Vrbnjak, in predsednica ZB NOB Hrastnik Danica Kovač.

Po uvodnem nagovoru in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora je predsednik združenja Gorazd Hafner poročal zboru o delu združenja v letu 2022. Poudaril je, da je združenje zelo uspešno izvedlo skoraj vse planirane dogodke in aktivnosti, pri tem pa izpostavil izvedbo dogodkov iz vojaško strokovnega področja, ki so predstavljali prioriteto v delovanju združenja, izvedbo koncerta orkestra Slovenske vojske ter uspešno postavitev kozolca na strelskem poligonu. Pohvalil je člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so zelo aktivno sodelovali pri organizaciji dogodkov in na delovnih akcijah. V poročilu nadzornega odbora je član nadzornega odbora Boris Hribernik podal pozitivno oceno o delovanju združenja. Član predsedstva združenja Jani Zore je predstavil predlog programa dela za leto 2023, predsednik združenja pa predlog finančnega načrta

Člani združenja so potrdili sklep predsedstva združenja o imenovanju Branka Šmita za praporščaka združenja in Momirja Iliševiča za njegovega namestnika. Zbor se je seznanil s problematiko poskusnega obdobja kandidatov za članstvo in po konstruktivni diskusiji sprejel zaključke, ki bodo olajšali sprejem novih članov.

Na koncu letnega zbora so podelili priznanja ZSČ najmarljivejšim in najbolj dejavnim članom združenja. Priznanja ZSČ sta podelila regijski koordinator ZSČ za Zasavje Igor Pogačnik in predsednik združenja Gorazd Hafner. Pisno priznanje so prejeli Vojin Grujić, Marjan Racki, Andreja Zore in Jani Žitnik, bronasto medaljo Momir Iliševič in  Martin Pust, srebrno medaljo pa Zdenko Ladiha.

Jani Zore

Foto: Maks Rak in Jani Zore