Člani Društva generala Maistra za Zasavje in drugi vabljeni gosti so se 6. aprila zbrali v galeriji EVJ Kisovec na rednem letnem zboru društva.

Začetek zbora je naznanila himna Zveze društev general Maister Slovenec sem, ki sta jo izvedla baritonist Rihard Majcen in harmonikar Jernej Pikl. Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik društva Radigoj Perger, v nadaljevanju pa predstavil programske in finančne dokumente društva.

V razpravo po predstavljenih gradivih so se vključili tudi gosti. Predsednica ZDGM Lučka Lazarev Šerbec je pozdravila letni zbor, izrazila priznanje delu DGMZ in orisala poslanstvo delovanja Zveze DGM ter zgodovinski pomen general Rudolfa Maistra za Slovenijo. Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je v svojem nagovoru izrazil priznanje društvu in zagotovil moralno in finančno podporo občine.

Predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij v Zasavju so poleg čestitke za uspešno delo DGMZ izrazili tudi zadovoljstvo s sodelovanjem in povezovalno vlogo teh organizacij in društev v Zasavju, kamor je vključeno tudi DGMZ, na osnovi podpisane listine o medsebojnem sodelovanju.

Letni zbor je na zanimiv in slikovit način pozdravil član društva, zagorski pesnik in slikar Vlado Garantini in s svojo pesmijo Jezik iz svoje najnovejše zbirke Izgubljene bližine navdušil vse prisotne.

Na letnem zboru sta predsednica ZDGM Lučka Lazarev Šerbec in generalni sekretar ZDGM Rudolf Pfajfar podelila priznanja za večletno aktivno delo pri krepitvi domoljubja in prenašanju sporočilnosti generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev. Srebrni znak ZDGM sta prejela Bronislav Urbanija in Marjan Dolanc, zlati znak ZDGM pa Emil Štern in Radigoj Perger.

Za zaključek letnega zbora sta baritonist Rihard Majcen in harmonikar Jernej Pikl še enkrat popestrila vzdušje s prijetnima kulturnima vložkoma z domoljubno vsebino.

RP

Foto: arhiv DGMZ