Gre za priznanja najuspešnejšim in najzaslužnejšim posameznikom in civilnim ter pravnim osebam za izredna prizadevanja in uspehe na posameznih področjih človekove ustvarjalnosti. Občina Hrastnik podeljuje naziv častni občan ter zlata, srebrna in bronasta priznanja.

Predloge za prejemnike priznanj lahko podajo posamezniki, skupine občanov, politične stranke, župan, krajevne skupnosti, družbe, zavodi, društva in druge pravne osebe. Predlagatelj ne more predlagati sebe. Rok za oddajo prijav je 31. marec. 

ZT