sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Zbirajo kandidate za nagrado Tončke Čeč

Občanke in občani, društva, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti in ostale organizacije iz Trbovelj lahko še do 29. oktobra podajo svoje predloge za prejemnika nagrade Tončke Čeč. Predlagajo lahko posameznika, zavod, društvo, združenje ali skupino s stalnim prebivališčem oz. sedežem v Občini Trbovlje.

Občinski svet nagrado Tončke Čeč že od leta 1997 podeljuje za izjemne dosežke na kulturnem in umetniškem področju. Med te dosežke štejejo življenjsko delo na teh dveh področjih, večletno nadpovprečno delo in uveljavitev v kulturi ali umetnosti v občini, za posamično avtorsko delo, ki prispeva k uveljavitvi in ugledu občine v slovenskem in mednarodnem prostoru in izjemni dosežki v občini ali zunaj, ki prispevajo k uveljavitvi in ugledu občine. Nagrado podelijo enkrat letno, prejme pa jo lahko samo en nagrajenec.

Nagrada vsebuje listino o podelitvi, miniaturno umetniško skulpturo in denarni znesek v višini ene minimalne plače v RS v preteklem letu.

Lani je nagrado prejela Alma Knaus, mentorica gledališke skupine Špilčki na OŠ Trbovlje.

ZT

Isti avtor