Dejavnosti Mladinskega centra Trbovlje in Zavoda za šport Trbovlje so od 19. maja 2020 združene pod streho novega zavoda, ki se krajše imenuje ZMŠT. Namen zavoda je izvajanje mladinskega dela in dejavnosti športa v občini Trbovlje.

Po daljši odsotnosti in spremenjenem načinu dela zaradi epidemije koronavirusa se dejavnosti vračajo v ustaljene tirnice z določenimi prilagoditvami. Tako je kavarna zavoda ponovno odprla svoja vrata. Športni objekti delujejo v skladu z vladnim odlokom. Do nadaljnjega še ostajajo zaprta otroška igrala, trim steza Mladost in fitnes na prostem, saj na teh lokacijah ni možno zagotoviti minimalnega razmaka.

V okviru mladinskega dela trenutno poteka projekt MOST, ki je namenjen nezaposlenim mladim, da v okviru učnih vsebin krepijo kompetence za večanje zaposlitvenih možnosti. Evropski prostovoljci v okviru programa Evropska solidarnostna enota v večini opravljajo oddaljeno prostovoljsko službo v svojih državah, dve prostovoljki pa sta v Trbovljah.  Zavod skupaj z MCZoS in MC Hrastnik izvaja spletne prostočasne aktivnosti, kjer se mladi družijo ob igranju različnih družabnih iger. Ker izobraževanje delno še poteka od doma in se mladi srečujejo z učnimi izzivi na drugačen način, izvajamo podporo učenju za mlade od 8. razreda OŠ dalje.

V zavodu se intenzivno pripravljamo na poletno sezono in poleg priprav na odprtje bazena Trbovlje, načrtujemo atraktivne vsebine za mlade, stare od 15 do 29 let. Poleg atraktivnosti pa vsekakor ne bomo izpustili učne komponente in aktivne participacije mladih, ki sta glavni vodili vseh aktivnosti v okviru mladinskega dela v zavodu.

Vabljeni, da nas spremljate na spletni strani www.zmst.si, spletnih socialnih omrežjih zavoda, nas obiščete na Ulici 1. junija 18, ali nas kontaktirate po e-pošti info@zmst.si.  Spremembe so del življenja. Verjamemo, da je to priložnost, ko lahko skupaj lokalni skupnosti ponudimo še več.

ZMŠT / PR objava

Foto: arhiv ZMŠT