Zato vam bomo skupaj s tistimi, ki to tudi vedo, pomagali pri vaših začetkih in prodoru na trg. V našem časopisu najdete stran za novoustanovljena podjetja. Ponujamo vam brezplačen oglas do velikosti 1/8. Oglas bomo objavljali od tri ali šest mesecev v vsaki številki. Preverite razpisne pogoje in se prijavite.
Ne bo vam žal, glas iz Zasavskega tednika se sliši v vsako vas, saj ga brezplačno vsak zadnji četrtek v mesecu prejme 15.300 gospodinjstev v občinah Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Brezplačne objave na naši strani Zate omogočajo: ETI, Bartec varnost, Dewesoft, RTCZ, Steklarna Hrastnik in seveda Zasavski tednik.

Na razpis se lahko prijavijo vsa nova nastala podjetja, samostojni podjetniki, obrtniki, ki so se registrirali v letih 2014, 2015 ali 2016. Podjetniki morajo imeti sedež v občinah Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi. Prijavijo se lahko tudi podjetja, ki delujejo dlje časa, vendar so v letih 2014, 2015 in 2016 pričeli uveljavljati novi izdelek ali storitev (* dodatek k vlogi).

Izpolnjeno vlogo lahko tisti, ki se bodo prijavili na razpis, oddate preko naše spletne strani http://www.zasavskitednik.si/razpis-zate-vloga/.

ZT