ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Zastonj kurilne naprave za socialno šibke

Fizične osebe, ki živijo na določenem območju (tudi Zasavju), so lastniki, solastniki ali etažni lastniki stanovanjske stavbe ali stanovanja ter prejemniki denarne socialne pomoči, se lahko prijavijo na javni poziv za nepovratna finančna sredstva za nakup nove kurilne naprave na lesno biomaso.
Skupaj je na voljo milijon evrov. Za novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, bo Eko sklad upravičencu priznal celotni strošek. Vendar ne več kot 8.000 evrov za malo kurilno napravo na polena in kombinirano kurjavo, ne več kot 6.000 evrov za malo kurilno napravo na pelete in ne več kot 4.000 evrov za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin). Prav tako bo Eko sklad upravičencem povrnil stroške za novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, vendar največ v višini 2.000 evrov. Upravičencem se bodo priznali stroški celotne naložbe, torej nakupa in vgradnje naprave.

Ne morejo pa upravičenci dobiti denarne pomoči za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme.

Celotna dokumentacija z obrazci je na voljo na spletni strani Eko sklada. Zanjo lahko zainteresirani zaprosijo tudi po telefonu: 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro. Sredstva bodo na voljo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

TPK

Isti avtor