Včeraj se je na rednem občnem zboru v sejni sobi Občine Trbovlje zbralo okrog 50 članov Društva izgnancev Slovenije – Trbovlje 1941-1945, ki mu predseduje Ivan Tolar. V društvu si prizadevajo predvsem pomagati članom pri uveljavljanju njihovih pravic. V nadaljevanju se želijo še aktivneje povezati s koordinacijskim odborom Zasavje in državnim društvom, ki ga že  25 let vodi Ivica Žnidaršič. Žnidaršičeva je napisala več knjig na temo izgnanstva in pripravila knjigo z naslovom Nemčija še ni plačala vojne škode, izdano leta 2015, ki predstavlja podlago za zahtevek Nemčiji. Na zboru je kratko predstavila aktivnosti, ki jih bo v ta namen treba izvesti. Ob tem je poudarila, da je društvo doseglo že nekaj pravic, zapisanih v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, ki jih država plačuje kot rento in za plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Izplačana je bila odškodnina za prisilno delo, ki so jo prejeli izseljenci ali njihovi potomci. Vsem je bil čas izgnanstva priznan v delovno dobo. Ker so najmlajši upravičenci danes že prekoračili sedemdeseto leto starosti, je nujno, da se v društvo včlanijo potomci, ki bodo lahko aktivno sodelovali pri podpori, da se končno reši problem odškodnine, saj politična volja ni močno na strani žrtev vojnega nasilja, zato zavlačujejo z zahtevkom.
Zbrane na zboru je pozdravila tudi županja Trbovelj Jasna Gabrič. Pred uvodnim delom je zapel moški pevski zbor Zarja, njihov predstavnik Marjan Jerman pa je članicam čestital ob dnevu žena.

Irena Vozelj