Trboveljski občinski svet je na svoji zadnji letošnji seji obravnaval občinski proračun za prihodnje leto, pa tudi predlog sofinanciranja programov in področij letnega programa športa. Seznanil se je z delom uredniškega odbora občinskega časopisa v letu 2017 in imenoval nadomestno članico v uredniški odbor.

Sprejel je predlagano vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leta in občinske takse v prihodnjem letu. Potrdil  pa tudi predlog, da nagrado Tončke Čeč v letu 2018 prejme učiteljica in gledališka mentorica skupine Špilčki Alma Knaus.

Že prek korespondenčne seje pa je razrešil člane nadzornega sveta Komunale Trbovlje, ki jih je imenoval decembra 2014, in sicer Iztoka Hribovška, Mitjo Vozla in Davorina Žnidaršiča.

ZT