ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Zasavsko gospodarstvo v letu 2022 – 4

AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo četrti povzetek iz njihovega poročila.

V Zasavju je po podatkih AJPES v letu 2022 delovalo 1.212 samostojnih podjetnikov, kar je 14 manj kakor v letu 2021. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je v letu 2022 na novo registriralo 414 podjetnikov in se izbrisalo 268 podjetnikov (67 več kot v letu 2021). Začeti so bili trije stečajni postopki, eden manj kot predhodnem letu, zaradi stečaja pa so bili izbrisani štirje podjetniki (eden manj kot v letu 2021).

Neto dohodek zasavskih podjetnikov je znašal nekaj več kot 10 milijonov evrov, kar je 13 % več kot v letu 2021. Upoštevajoč rast cen življenjskih potrebščin se je ta realno povečal za 4 %, prihodki pa za 9 %. Zasavski podjetniki so povečali število zaposlenih za 9 %, njihove plače pa so se realno zmanjšale za 2%. Premoženje podjetnikov se je nominalno povečalo za 13 %, realno pa za 3 %.

V primerjavi s slovenskim povprečjem so zasavski podjetniki ustvarili za 9 % manj neto dodane vrednosti in 2% več čistega poslovnega izida.

V zasavski regiji imajo največji vpliv podjetniki s področja gradbeništva, ki predstavljajo skoraj četrtino vseh zasavskih podjetnikov. Največ prihodkov pa so ustvarili podjetniki s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor