AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo drugi povzetek iz njihovega poročila.

Zasavske gospodarske družbe so po podatkih AJPES v letu 2022 povečale število zaposlenih za 5 %. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Zasavju se je povečala za 7 %, z upoštevano inflacijo pa se je pa zmanjšala za 2 %. Plača zasavskega delavca je bila tudi nižja od povprečne slovenske plače za 6 %.

Prihodki zasavskih gospodarskih družb na zaposlenega so se povečali za 11 %, čisti dobiček na zaposlenega pa za 33 %. V primerjavi s slovenskim povprečjem so zasavske družbe na zaposlenega ustvarile 38 % manj prihodkov ter 1 % več čistega dobička na zaposlenega.

Število delovno aktivnih prebivalcev Zasavja je bilo konec decembra 2022 po podatkih Statističnega urada RS 11317. Po podatkih AJPES, ki evidenco vodi na podlagi delovnih ur, pa je bilo število zaposlenih 7.797.

Savus

Foto: arhiv Savus