četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Zasavskih 5 – O razvoju Zagorja

V avgustovsko zasedbo Zasavskih pet smo povabili Zagorjanke in Zagorjane. Avgust je zagorski mesec, zato smo se odločili za občinsko zasedbo Zasavskih pet.

Naši novi peterici smo tokrat zastavili vprašanje, ki je povezano z razvojem občine: »V Zagorju je vsako leto kaj novega. S katerimi pridobitvami v zadnjih letih ste vi osebno najbolj zadovoljni. Kaj pogrešate, česa bi se v Zagorju morali nujno lotiti in urediti v naslednjih letih?«

Saša Bajda, direktorica Zdravstvenega doma Zagorje

Zagorje je v zadnjih letih zelo spremenilo svojo zunanjo podobo in postalo še lepše, prijaznejše, … Zame osebno je ena izmed glavnih in najbolj pomembnih pridobitev v zadnjih letih nova fasada, ki smo jo dobili v Zdravstvenem domu Zagorje. S tem smo ne le polepšali zunanji izgled stavbe, temveč tudi zmanjšali stroške ogrevanja, ki niso zanemarljivi.

Zelo zanimiva, atraktivna in privlačna je tudi mestna ploščad, kjer se vsakodnevno zbira mlado in staro; na ploščadi se odvijajo prireditve in sprejemi: poleti pa se tam otroci tudi malo »ohladijo«.

Zagotovo pa so rak rana Zagorja (tako kot večine mest) parkirišča. Upam in želim si, da bi v prihodnje v Zagorju rešili problematiko parkiranja – tudi v neposredni bližini zdravstvenega doma in s tem tudi našim pacientom prihranili nekaj časa in predvsem slabe volje.

Prav tako pa bo v prihodnosti potrebna širitev zdravstvenega doma, saj počasi postajamo premajhni za izvajanje vseh dejavnosti, ki jih že izvajamo in jih bomo skušali še nadgrajevati in dopolnjevati.


Bojan Gasior, direktor Gostinskega podjetja Trojane

Težko je komentirati in iskati pomanjkljivosti v občini, katera ima vse in še več kot drugi. Nanjo smo ponosni, zahvalni in se ji globoko priklanjamo. Osebno mislim, da so stvari, ki so bile pridobljene v zadnjih letih plod potreb, ki zadovoljujejo Zagorjane. Lepo je, da se v naši občini dobro počutimo in z zadovoljstvom prinašamo vse dobro vanjo. Pa vendar bi se našlo nekaj, kar bi občino Zagorje naredilo še privlačnejšo.

Z ozirom, da se sam rad udejstvujem v športu, predlagam, da se v občini še bolj razvija šport in zagorske ekipe postavi ob bok z državnimi. Mogoče bi se lahko uredila kakšna kolesarska povezava proti zahodu občine, pa tudi kakšen pločnik ne bi bil odveč.

V prejšnjem odgovoru smo paktirali z Medijskimi Toplicami. To smo obdelali, sam pa mislim, da bi Zagorje potrebovalo hotel s prenočitveno in gastronomsko ponudbo. Hotel bi bilo potrebno vključiti v koncept raziskave in obujanja spomina na rudarstvo, katero je imelo v Zagorju stoletno tradicijo. Mogoče se je prekmalu ob zapiranju rudnika zaprla tudi jama, katera bi lahko privabljala turiste iz bližnje in širše okolice. Spomin na rudarstvo in raziskovanje rudniške jame bi bila verjetno tržna niša, ki bi se dobro prodajala, pa še obiskovalci bi potovali mimo Trojan …

Občini Zagorje želim, da ostane razvojno naravnana in s tem zadovoljuje občanke in občane Zagorja.


Janez Lipec, upokojenec, PDG Rotary Distrikt 1912, član Rotary kluba Zagorje

Zagorje je po velikosti na 25. mestu med 221 občinami. To pomeni, da je odgovor na vprašanje, kaj se je novega zgodilo v Zagorju, zelo zahteven. Osebno sem vesel, da se je uredilo jedro Čemšenika, da je narejena cesta od Podkuma do Sopote in da je ETI postavil moderno robotizirano proizvodno linijo.

Kot prebivalec predmestja Zagorja pa sem najbolj zadovoljen, da smo po 30 letih dobili urejeno cestno povezavo z novim mostom in krožiščem do Slačnika. Na to smo ponosni vsi v Krajevni skupnosti Franc Farčnik. »Bolje pozno kot nikoli«.

Zagorje in celotno Zasavje leži okoli 15 km pod Trojanami ob reki Savi. Obkrožajo ga hribi in doline, od katerih so poznane Kum, Čemšeniška planina, Mrzlica, Sv. Planina in Zasavska Sveta gora. To pomeni, da smo skriti za devetimi gorami in vodami.

Moje mnenje je, da bi to morala biti naša prednost, ne pa slabost. Če želimo postati bolj vidni, se moramo »odpreti v svet«. Nič nam ne pomaga, če že leta igramo igro, kdo je najboljši v Zasavju.

Sedaj me sprašujete, zakaj ne govorim samo o Zagorju. Zame je to nemogoče. Če ne bomo v vseh treh dolinah stopili skupaj, mi verjemite, bomo ostali tu, kjer smo Na žalost »slabo prepoznavni«, siva lisa na turističnem zemljevidu Slovenije! Kaj narediti!?

Turizem, ki postaja pomembna gospodarska panoga, moramo »spustiti« v Zagorje in Zasavje. Zagorje mora v prostorskih načrtih »postaviti« dve dostojni turistično rekreacijski površini (Medijske toplice in Europark Ruardi) s površinami, ki imajo možnost izgradnje modernih turističnih objektov in hotela.

S spodbudami in načrtovanjem je treba  omogočiti okoliškim krajem, kmetijskim gospodarstvom in posameznikom postavitev in izgradnjo nastanitvenih kapacitet s primerno infrastrukturo.

Zagorje mora skupaj s Hrastnikom in Trbovljami pričeti postopek zagotovitve in načrtovanja industrijske cone na površini od Lafarga do TET 2. To je potencialno edina lokacija z zadostno površino in železniško infrastrukturo, ki bo z leti postala vse bolj pomembna.

Izkoristiti moramo potencial kulture in jo skupaj z imeni kot so Ladko Korošec, Carlos Kleiber in še kdo »pokazati« svetu.

V Zagorju in Zasavju bi morali začeti z načrtovanjem samooskrbe. Imamo potenciale za proizvodnjo hrane. Površine gozdov zadostujejo za energetsko oskrbo z biomaso in energetsko neodvisnost skupaj s potencialom vetra po naših planinah.


Nuša Ule Maček, upokojena ravnateljica SŠ Zagorje, koordinatorka medgeneracijskih programov

Zagorje je moje mesto. Ponosna sem, da je vsako leto lepše, čistejše, bolj urejeno. Urejajo se tudi okoliški kraji in zaselki.

Največje pridobitve zadnjih let so bile gotovo investicije v vzgojno izobraževalne ustanove. Rezultat so urejeni objekti za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje. Zadovoljna sem, da se obnove in investicije, kljub kriznemu obdobju, nadaljujejo. V tem in prihodnjem letu se obeta  še nekaj večjih posegov, ki bodo izboljšali pogoje dela na osnovni šoli Toneta Okrogarja. Nekdanja Svea bo dobila nove stanovalce, ki bodo prostor napolnili z glasbo in plesom. Tudi mestna knjižnica bo pridobila nekaj nujno potrebnega novega prostora za razširitev in boljšo dostopnost. Stari Proletarec bo z energetsko sanacijo dobil dolgo pričakovano novo obleko.

Vesela sem, da se kraj odpira za kolesarje in pešake, da postavljamo  oz. obnavljamo otroška igrišča, urejamo Euro park …

Še vedno pa ostajajo  številne potrebe, ki čakajo na realizacijo. Med nje sodi potreba po primerni »galeriji«, ki bi nudila prostor in zatočišče stotinam slik bogate slikarske kolonije Zagorje- Izlake, ureditev nekdanje telovadnice Partizan, dopolnitev zbirk rudarskega muzeja s steklarsko zgodovino …

Pereč je tudi stanovanjski problem. Mesto že leta ni bogatejše za kak nov bivanjski prostor. Primerne stanovanjske prostore iščejo mladi, s prevelikimi in nefunkcionalnimi prostori pa se soočajo starejši prebivalci. Samo manjšina večstanovanjskih objektov je prilagojena starejšim in gibalno oviranim osebam. Tudi zagorska tržnica je brez dvigala nedostopna za vse krajane in krajanke. Že vrsto let je prisotna tudi potreba po varovanih stanovanjih. Mnenja sem, da bi bilo nujno obravnavati vso bivanjsko problematiko celovito in najti primerno rešitev.


Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi

V Zagorju vedno znova dokazujemo, da smo najmočnejši ravno takrat, ko smo na preizkušnji. Kot župan sem ponosen na vse Zagorjanke in Zagorjane, da nam je v zadnjih šestindvajsetih letih uspelo naše Zagorje popeljati v družbo najboljših. Tako na področju urejenosti, infrastrukture, številnih družbenih dejavnosti, kot tudi prepoznavnosti v Sloveniji in širše. Za to smo, kot rečeno, zaslužni vsi skupaj, ki našo skupnost vsak dan gradimo na sprejemanju, ne izključevanju.

Zadovoljen sem, da smo med epidemijo Covid-19 znali strniti vrste. Verjamem, da bo enako tudi v prihodnje.

Sicer pa zrem v prihodnost z optimizmom, saj smo tik pred zagonom številnih investicij, s katerimi bomo uspešno počrpali evropska sredstva, ki so nam na voljo. Med njimi naj omenim celovito prenovo objekta SVEA, po kateri mu bosta življenje vdahnili glasbena šola in regionalna razvojna agencija. Pričenjamo z izgradnjo Ekonomsko poslovne cone Zagorje, ki bo nudila nove poslovne priložnosti našim podjetnikom. V bližini bo zgrajen regijski vadbeni poligon Gasilske zveze Slovenije. Prenovili bomo objekt Proletarec, v katerem domujeta Zavod za šport in Mladinski center, šolsko telovadnico OŠ Toneta Okrogarja in nove prostore knjižnice. Celovito prenavljamo tudi številne mestne ulice in več kilometrov lokalnih ter krajevnih cest. Vzpostavili bomo sistem izposoje električnih koles “ZAnaprej”, ki bo železniško postajo povezal z Evroparkom, Kisovcem, Izlakami in Orehovico, do katere bomo zgradili tudi novo kolesarsko stezo v dolžini devet kilometrov, poimenovano po našem junaku – Primožu Rogliču.

Ne glede na številne investicije se zavedam, da so pred nami novi izzivi, ki se jih bomo z zagnanostjo lotili v prihodnji finančni perspektivi, ko bo na voljo rekordna vsota evropskih sredstev. Zato z ekipo na občini že snujemo nove projekte in rešitve, ki bodo zagorski skupnosti v ponos in veselje.


 

Isti avtor