sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Zasavskih 5 – o pridobitvah v občini Hrastnik

V julijsko zasedbo Zasavskih pet smo povabili Hrastničanke in Hrastničane. Julij je hrastniški mesec, zato smo se odločili za občinsko zasedbo Zasavskih pet.

Naši peterici smo tretji teden postavili tole vprašanje: »V Hrastniku je vsako leto kaj novega. S katerimi pridobitvami v zadnjih letih ste vi osebno najbolj zadovoljni. Kaj pogrešate, česa bi se v Hrastniku morali nujno lotiti in urediti v naslednjih letih?«

Jurij Bantan, podjetnik in predsednik Rudarske godbe Hrastnik

Naš Hrastnik resnično vsako leto dobi nekaj novega. Če se ozrem malo bolj nazaj, je to boljši zrak, ki ga vsako leto dihamo, vodooskrbna je dobra, nov obraz dobivajo objekti z energetsko sanacijo: šola v Hrastniku in na Dolu, športna dvorana, stanovanjski bloki na Dolu, stolpnice na Logu, nov gasilski dom na Dolu … Vse in še več mi je všeč.

Mogoče najbolj pogrešam namenski odprt prostor za prireditve – koncerte, predstave, proslave.

Hrastnik pa gotovo nujno potrebuje normalno prometno povezavo – cesto. Ni rešitev samo razširitev ceste Hrastnik-Dol-Marno, nujno je treba začeti graditi tudi povezavo za Savo do Zidanega Mosta. Le tako bo zagotovljena varnost, pa tudi normalni življenjski pogoji za prebivalce Dola, Brnice in Črdenca.


Polona Dolanc, učiteljica, nova ravnateljica OŠ NHR Hrastnik

Največja pridobitev zadnjih let je zame vsekakor temeljita prenovitev podružnične šole na Dolu in energetska sanacija šole v Hrastniku. Žalosti me mogoče le to, da se je notranji izgled osnovne šole v Hrastniku s tem posegom nekoliko iznakazil in vem, da bi lahko z določenimi posegi naredili notranjost šole prijetnejšo. Vesela sem tudi obnove kulturnega doma na Dolu in izgradnje podvoza na Dirmajerjevem hribu, ki je bil nujno potreben.

Kot mama v naši občini najbolj pogrešam urejeno, veliko in inovativno opremljeno otroško igrišče. Želela bi si daljšo urejeno sprehajalno pot, ob kateri bi bila kavarnica oz. slaščičarna, kjer bi lahko z otroki posedeli in se posladkali. Moja želja, ki je povezana z mojim delovnim mestom, je, da bi se v prihodnje smiselno uredilo dvorišče šole v Hrastniku. S tem bi šola pridobila primerno igralno površino in postala del predvidene ureditve športnega parka na Logu, ki bi našemu mestu dal potreben utrip.


Marko Funkl, župan občine Hrastnik

Meni osebno veliko pomeni tržnica, ki že nekaj let dobiva lepšo podobo, ponudba prodajalcev se povečuje in tudi izgled je lepši. Prav tako so za našo občino velike pridobitve obnova osnovne šole in delna obnova kulturnega doma na Dolu, gradnja Gasilskega doma ter urejen podvoz na Cesto Hermana Debelaka, ki je za krajane predolgo pričakovana pridobitev.

Hrastniku poleg delovnih mest z dodano vrednostjo najbolj manjkajo kvalitetna stanovanja, to je prva prioriteta za dvig kvalitete življenja. Poleg tega nujno potrebujemo sodoben dom starejših občanov, pa nekaj novosti v športnem parku (tartanska steza, otroška igrala, amfiteater za kulturne dogodke), še kakšno urejeno sprehajalno pot in nekaj parkirišč v strnjenih naseljih Hrastnika. Obenem si iskreno želim tudi možnosti, da lahko jamo izkoristimo za potrebe kulture, turizma in športa. Z vidika infrastrukture pa so ključne cestne povezave Hrastnik – Podkraj, Hrastnik – Zidani Most, cesta skozi Dol ter ureditev obrtne cone Hrastnik s cesto pri Steklarni in TKI.


Elizabeta Skočir, upokojena višja medicinska sestra

Strinjam se s trditvijo, da je v Hrastniku vsako leto kaj novega, saj  je razvoj kraja vsekakor pomemben. Razlika med Hrastnikom pred več kot 40 leti, ko sem v Hrastnik prišla živeti, in današnjim je res ogromna. Na vseh področjih, zlasti je pomembno, da je bilo veliko storjenega na področju varstva okolja. Čeprav današnje stanje še ni idealno, je npr. zrak bistveno boljši, kot nekoč. Ne le lokalna skupnost, tudi občani sami prispevamo k lepšemu kraju, samo stavbe poglejmo, ko se v zadnjih letih obnavljajo fasade. Ni sicer vse idealno, slabost so gotovo prašni delci, kjer bi bilo potrebno bolj odločno ukrepati tam, kjer se ustvarjajo. Sedanje stanje zagotovo ni v prid boljšemu zdravju občanov.

Pravzaprav ima Hrastnik vse, kar imajo velika mesta, vse je blizu, kar je velikega pomena. Urejajo se lokalne ceste, kar sem opažala tudi sama na terenu kot patronažna sestra, obnavljajo se številni objekti, kot npr. Osnovna šola NHR v Hrastniku in na Dolu, v zadnjem času pa podvoz proti Cesti Hermana Debelaka, pa objekt Kmetijske zadruge na Dolu kot nov Kulturni dom na Dolu, itd.

Ko gledam, koliko ljudi se iz Hrastnika vozi proti Ljubljani in Celju, bi vsekakor lokalna skupnost sama in tudi v sodelovanju s podjetji, morala več storiti za zagotovitev pogojev, da se ustvarja več delovnih mest v samem Hrastniku. Večinoma poslušamo le, da podjetja odpuščajo, ne pa koliko novih delovnih mest so ustvarili doma. Vožnja v druge kraje in čas zanjo vsekakor vpliva na kvaliteto življenja naših občanov in njihovih družin. Sicer pa so malenkostne stvari, ki ljudem veliko pomenijo, tudi ureditev več klopi z naslonom za starejše ljudi, igrala za otroke in peskovnike s pokrivali. Za mlade ni dovolj mest, kjer bi se lahko družili, imeli svoje “kotičke”, to vidimo, ker se veliko zadržujejo na klopi pri Log 3, na dvorišču šole je velik prostor, ki pa nima nikakršne opreme za zadrževanje (klopi, mizice, ipd). Kolikor vem, občina nima tudi ustreznega zavetišča za živali.


Franci Šuštar, hornist v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija

Kot Dolan sem bil zelo fasciniran nad vsemi deli, obnovami ter rekonstrukcijami objektov, ki so bile storjene v zadnjem času na Dolu. Tako smo dobili obnovljeno osnovno šolo, kulturni dom, nov gasilski dom, tako da je Dol že sedaj skoraj neprepoznaven v primerjavi s tistim pred nekaj leti.

Osebno sem nekoliko zaskrbljen zaradi tega, da se zelo malo otrok vpiše v glasbeno šolo. To mi porodi vprašanje ali si morda ne želijo igrati glasbe?

Po mojem mnenju bi se v Hrastniku v prihodnosti morali soočiti s problemom izseljevanja ljudi, saj se vedno več ljudi preseljuje v večja mesta. Hrastnik je zelo lep kraj, zato bi bila škoda, da izgubi svoje prebivalce.


 

Isti avtor