ponedeljek, 24 junija, 2024

Iz te kategorije

Zasavski VDC želi biti VIP

Zasavski VDC je 6. januarja obeležil 36 let svojega delovanja. Uporabniki so na interni VDC radijski oddaji povedali, da v VDC radi hodijo, ker lahko delajo, se družijo, lahko nastopajo, pokažejo kaj vse zmorejo, jih mentorji podpirajo pri njihovih načrtih, se čutijo ponosne, pomembne, si tudi odpočijejo od staršev …

In ravno uresničevanje individualnih potreb sedaj že skoraj 150 uporabnikov je glavni cilj vseh aktivnosti, ki jih proaktivno, z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem izvaja 50 zaposlenih.  Zasavski VDC danes deluje na petih med seboj povezanih enotah – ima dve dnevni enoti in tri lokacije bivanja.

»Prihodnost vidimo predvsem v graditvi še bolj vključujočega in povezanega zasavskega okolja za kakovostnejše, samostojnejše življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami. Zato smo veliko energije v 2019 namenili za pisanje vizije, projektov postavljanje temeljev razvoja tega področja. Največji ‘negradbeni in nezdravstveni’ projekt v zgodovini zasavskega VDC se pod okriljem VDC Polž Maribor prijavlja ravno danes na MDDSZ – pilotni projekt preizkušanja podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI). Za prijavljen projekt je v dveh letih namenjenih skoraj 1,3 milijona evrov. Hvala vsem, ki ste kot pridruženi partnerji v Zasavju pristopili k projektu. Verjamem, da skupaj zmoremo zgraditi VIP (vključujoče in povezano) Zasavje,« povzema direktorica zasavskega VDC dr. Špela Režun.

Prijavljen projekt odgovarja tudi na problematiko vedno bolj omejenih človeških in finančnih resursov starajoče se slovenske družbe. Nujno je vzpodbujati samostojnost posameznikov, tudi odraslih oseb s posebnimi potrebami, kjer le lahko, in graditi na vključujoči družbi, ki ne gradi ovir, ampak mostove. Da bodo tudi osebe s posebnimi potrebami dejansko dobile občutek in moč nad svojim življenjem tudi v družbi. »Projekt smo poimenovali S teboj lahko,« dodaja dr. Režun, »ključno je spremeniti miselnost ljudi. Tudi tistih, ki jim pomagajo, torej svojcev, zaposlenih v institucijah …, da resnično slišijo, kaj oni hočejo in jih s svojim delovanjem podprejo pri uresničitvi njihovih potreb.«

Glavni namen projekta je oblikovanje trajnega podpornega okolja za opolnomočeni vstop invalidov po ZSVI v družbo in jim s tem omogočiti, da čim dlje bivajo izven institucij v skupnosti, lahko ohranjajo svoj jaz in ob podpori čim bolj samostojno uresničujejo svoje potrebe. Izsledki projekta bodo podlaga za oblikovanje sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov po ZSVI v Sloveniji.

Savus

Foto: arhiv VDC

Isti avtor