Po ugotovitvah ljubljanske fakultete za šport so najmanj gibalno učinkoviti šolarji v Zasavju in Pomurju, čeprav beležijo v obeh regijah kratkoročne trende izboljšanja. Ob tem dodajajo, da je največji upad viden pri fantih v starosti od 10. do 12. leta in od 16. do 18. leta. 

Negativne spremembe, ki so zaznamovale obdobje od sredine 90. let dvajsetega stoletja do leta 2011, so posledica zelo spremenjenih življenjskih slogov otrok in mladostnikov, v katere je v največji meri posegla sodobna informacijska tehnologija. 

Pozitivnejši trendi od leta 2011 naprej pa sovpadajo s sistemskimi ukrepi v slovenskih šolah. Eden od ukrepov s pozitivnimi učinki je gotovo program Zdrav življenjski slog, ki osnovnošolcem omogoča vsakodnevno enourno visoko strokovno vodeno gibalno vadbo, ki pa se izteka. Ministrstvo zato na izbranih slovenskih šolah eksperimentalno preverja prenovljen koncept razširjenega programa osnovne šole, skozi katerega želi vpeljati dosedanje dobre prakse zagotavljanja potrebne gibalne dejavnosti za šolarje po modelu Zdravega življenjskega sloga v redni program šole.

ZT