Več kot 50 udeležencev je v petih delovnih skupinah pripravilo nabor konkretnih ukrepov, s katerimi naj bi dvignili kakovost bivanja Zasavcev. Njihova pobuda je bila preselitev slovenskega EXPO paviljona v Zasavje in nadgradnja Regionalnegarazvojnega programa 2014-2020 s smernicami sonaravnega trajnostnega lokalnega razvoja, ki izhajajo iz zaključkov GZEP forumov. Na dogodku je Mick May iz Velike Britanije, dolgoletni izvršni direktor socialnega podjetja Blue Sky, delil izkušnje s področja povezovanja
gospodarstva in socialnega podjetništva. Kot ključne potenciale za razvoj socialnega podjetništva je izpostavil turizem ter ohranjanje industrijske dediščine. May je v
Zasavje prišel pod pokroviteljstvom Britansko-slovenske gospodarske zbornice in British Councila Slovenija na pobudo zakoncev Božič, soustvarjalcev uspešne zgodbe v Steklarni Hrastnik. Moderatorji GZEP so po besedah državnega sekretarja Tadeja Slapnika
v zasavsko regijo uspešno vpeljali nov način povezovanja in sodelovanja skupnosti, ki je bistven za gradnjo prihodnosti skladno s sonaravnim trajnostnim razvojem. V
proces razvojnih forumov GZEP je bilo skupaj doslej neposredno in posredno
vključenih 160 strokovnjakov, mnenjskih voditeljev, proaktivnih posameznikov in predstavnikov organizacij iz gospodarstva, civilne družbe in javnih inštitucij.

ZT