ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Zasavski brigadirji razvili prapor

Brigadirji so brez plačila pripravljeni delati na raznih humanitarnih, izobraževalnih, vzgojnih in drugih področjihi. V povojnem času so sodelovali tudi pri velikih projektih, kot sogradnja prog, cest, vodovodov, obnavljanje popotresnih področij in še veliko drugega.

Mladinske delovne brigade so ogromno prispevale pri obnovi od vojne porušene Jugoslavije in pri razvoju demografsko osiromašenih območij. Spomnimo se prve velike akcije: proge Šamac –Sarajevo, proge Brčko- Banoviči, avtoceste Bratstva in enotnosti Ljubljana-Zagreb, izgradnje Novega Beograda … Pridne roke mladink in mladincev so zgradile cela mesta in naselja, kot sta tudi Nova Gorica in Velenje. Brigadirji so kopali jarke za vodo v odročnih predelih Suhe krajine, Tolminskega, Goričkega, Kozjanskega, Turja, Kovka, Ravenske vasi, Kuma …

Vsa dela so opravljali ročno, brez podpore velike mehanizacije, s krampi, lopatami, samokolnicami in z veliko dobre volje.

Časi velikih mladinskih delovnih akcij so se končali tik pred osamosvojitvijo leta 1990.

Brigadirji, ki so sodelovali v teh akcijah, so se postarali, ampak njihova zavest in volja pomagati je ostala. S svojim delom še vedno radi priskočijo na pomoč, kjerkoli je to potrebno.

Zdaj so brigadirji na novo organizirani, združeni so v klube in društva ter Zvezo brigadirjev Slovenije. V Zasavju se združujejo v Klub brigadirjev Zasavje in so se 19. januarja sestali na svojem občnem zboru. Bilo je še posebej slovesno, saj so razvili svoj klubski prapor. Na zboru so razpravljali o svojem delu v preteklemletu in načrtih za leto 2018. V razpravo sta se vključila tudi gosta: župan Občine Hrastnik Miran Jerič in predsednik Zveze brigadirjev Slovenije Koloman Lainšček. Prisotni so bili tudi predstavnikibrigadirjev s Ptuja, Laškega, Ljubljane, Škofje Loke in Velenja, ki so prinašali čestitke in pozdrave iz svojih sredin.

Na zboru je hrastniški župan zasavskemu klubu izročil klubski prapor, ki predstavlja najvišji simbol, s katerim se društvo pojavlja v javnosti. Prapor je iz županovih rok sprejel predsednik kluba Borut Slanšek.

V svoji čestitki je predsednik slovenskih brigadirjev Koloman Lainšček orisal dosedanje zgledno sodelovanje Zveze z Klubom Brigadirjev Zasavja in skupne napore za pridobitev statusa društva in Zveze, ki oba delujeta v javnem interesu.

Občni zbor se je končal s pozivom delovnega predsednika zbora Franca Kovača vsem brigadirjem, da prispevajo svoje spomine, fotografije in vtise iz brigadirskega življenja za knjigo, ki jo bo letos pripravil Klub brigadirjev Zasavja.

Občni zbor se je zaključil z brigadirskim druženjem.

Milko Plahuta

Isti avtor