sreda, 17 julija, 2024

Iz te kategorije

Zasavske projekte spregledali

V sredo, 8. julija se je na 90. redni seji sestal Svet zasavske regije, ki ga sestavljajo župani treh zasavskih občin. Na seji so razpravljali o prestrukturiranju regije, pomembnih investicijskih projektih in problematiki ponovnega vala epidemije.

Udeleženci seje so spregovorili o strategiji in akcijskem načrtu za črpanje sredstev iz Sklada EU za pravični prehod premogovnih regij. Strokovni sodelavec RRA Martin Šikovc je predstavil časovnico in potek tehnične pomoči Evropske komisije, ki sta jo Savinjsko-Šaleška in Zasavska razvojna regija pridobili v okviru pobude Platforme za premogovne regije v tranziciji. V razpravi je sodelovala tudi predsednica Razvojnega sveta Zasavske regije in direktorica Zasavske gospodarske zbornice Staša Baloh Plahutnik.

Govorili so o aktivnostih za pripravo strategije in akcijskega načrta za črpanje sredstev iz Sklada za pravični prehod premogovnih regij. V tem času potekajo intervjuji s ključnimi deležniki v regiji, s pomočjo katerih bo pripravljena strategija z akcijskim načrtom prestrukturiranja regije. Člani Sveta regije so soglašali, da morajo občine, zavodi in podjetja delovati enotno in pripraviti nabor t. i. zrelih projektov, ki bi se lahko izvedli v sklopu prestrukturiranja regije.

Župani so se dotaknili tudi vprašanja, zakaj zasavskih projektov ni na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Strinjali so se, da se pripravi nabor projektov, ki se posreduje na pristojne organe in se tako pozove ministrstva, da na seznam vključijo tudi pomembne investicijske projekte iz Zasavja.

Direktor CSD Zasavje Rok Zupanc je predstavil problematiko namestitve starejših in drugih ranljivih skupin v času epidemije. Zupanc je izpostavil ne le lokalno, temveč nacionalno težavo nameščanja ljudi, ki potrebujejo 24-urno oskrbo, v socialno-varnostne zavode v času epidemije COVID-19 in je v tem času niso uspeli dobiti zaradi vzpostavljanja točk za okužene s koronavirusom. Srž težave je bil v tem, da so zavodi sicer imeli prazne prostore, vendar nikogar, ki bi lahko oskrboval starejše in osebe s posebnimi potrebami. Poziv je direktor naslovil na Svet regije zaradi možnosti, da se v Sloveniji pojavi še drugi val epidemije in se težava socialno-varstvenih zavodov ponovi. Svet regije je sprejel sklep, da vprašanja okrog te problematike naslovi na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in na vlado Republike Slovenije ter se nadeja rešitve na nacionalni ravni.

Savus

Foto: arhiv RRA Zasavje

Isti avtor