Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je 21. julija objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji.

Razpis je usmerjen v funkcionalni razvoj in revitalizacijo ekonomsko-poslovne infrastrukture na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju. Vzpodbuja razvoj podjetništva in zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij v nizkoogljično gospodarstvo. Pomagali bodo podjetjem, ki bodo poslovala v izgrajenih ali razširjenih poslovnih conah.

Upravičeni prijavitelji so občine iz ožjega območja Zasavske premogovne regije: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Lokacije projekta so lahko samo na območjih, ki so opredeljena kot degradirana, ali neposredno na premogovnem območju.

Savus

Foto: arhiv Savus