nedelja, 23 junija, 2024

Iz te kategorije

Zasavje lani z izgubo

Poslovni rezultat zasavskih družb in podjetnikov je v letu 2015 znašal 1,5 milijona evrov čiste izgube. Slika bi bila drugačna, če ne bi tri velike družbe pridelale tako velik del neto čiste izgube. Na slabe rezultate so najbolj vplivale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, in sicer s kar 15 milijoni evrov neto čiste izgube. »Če bi te odmislili, bi zabeležili 30 milijonov evrov čistega dobička,« je pojasnila Irena Murnc, vodja izpostave Ajpes v Trbovljah.
Murnčeva je predstavila tudi širšo gospodarsko sliko Zasavja v lanskem letu, kamor sodi tudi Litija. Podatke je Ajpesu predložilo 986 družb, kar je 29 več kot leta 2014, in 1507 podjetnikov, kar je 84 manj kot leto prej. Letnih poročil namreč ne oddajajo podjetniki, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Lani so imele družbe zasavske regije 6.761 zaposlenih, enega manj kot leto prej, povprečna mesečna plača na zaposlenega je znašala 1.410 evrov in je bila za 17 evrov višja kot leto prej, a za 94 evrov manjša od slovenskega povprečja.

Samostojni podjetniki so zaposlovali 869 oseb, če pa temu številu prištejemo še nosilce dejavnosti, potem je bilo skupaj zaposlenih okrog 2000 ljudi ali 10 odstotkov več kot leta 2014. Njihova povprečna plača je znašala 915 evrov, kar je evro manj kot leto prej ali 40 evrov manj kot je slovensko povprečje.

Zasavske družbe so ustvarile za 0,1 odstotek manj prihodkov kot leta 2014 in za štiri odstotke več odhodkov. Ustvarile so tudi za 2 odstotka manj neto dodane vrednosti.

Na tujem trgu je 237 družb ustvarilo čiste prihodke, in sicer največ družb  s področja predelovalne dejavnosti. S prodajo na tujem trgu je 87 družb doseglo več prihodkov kakor s prodajo doma.

Poslovni izid regije, ki je skupaj s Savinjsko v letu 2015 edina poslovala negativno, še vedno krojijo velike gospodarske družbe. Polovico zaposlenih je v družbah s predelovalno dejavnostjo, te ustvarijo tudi polovico vseh prihodkov. Kot dobro je Irena Murnc ocenila poslovanje srednjih, majhnih in mikro družb. Srednje družbe so ustvarile za 11 milijonov čistega dobička in 3 milijone čiste izgube. Od 31 majhnih družb jih je 29 ustvarilo dobiček.

Glede na občino, so največ čistega dobička ustvarili v Litiji, največ zaposlenih in največ prihodkov, a najmanj dobička, beležijo v Zagorju, v Trbovljah je registriranih največ družb, v Hrastniku pa so zabeležili največji porast čistega dobička v primerjavi z letom 2014.

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor