sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Zasavci v številkah

Podatki, ki jih lahko najbolj primerjamo po aktivnosti prebivalstva, so znani za leto 2017. 

Zaposleni, upokojeni, brezposelni

Takrat je bilo v Trbovljah 16.221 prebivalcev, od tega 2.042 mlajših od 15 let, 956 učencev, dijakov in študentov, 5.187 upokojencev, 5.953 zaposlenih in 1.264 brezposelnih. Ostali so bili zavedeni kot neaktivni del prebivalstva.

V Zagorju je bilo 16.575 prebivalcev, od tega 2.467 mlajših od 15 let, 4.674 upokojencev in 6.745 zaposlenih, 1.177 učencev, dijakov in študentov ter 827 brezposelnih.

V Hrastniku je bilo istega leta 9.269 prebivalcev, od tega 1.149 mlajših od 15 let. 551 Hrastničanov je bilo učencev, dijakov ali študentov, brezposelnih je bilo 566, upokojencev 3.053, zaposlenih pa 3.511 Hrastničanov. Tudi v Zagorju in Hrastniku je preostanek prebivalcev zaveden kot drugače neaktivni del prebivalstva (brezposelni, ki niso vpisani v register, in podobno …).

Manj prebivalcev

V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev zmanjšalo v vseh zasavskih občinah, a najbolj v Trbovljah in najmanj v Zagorju. Prvi dan leta 2008 je bilo v Trbovljah 17.805 prebivalcev, leta 2018 pa 16.497, v Zagorju leta 2008: 17.299, leta 2018: 16.897, v Hrastniku leta 2008: 10.301, leta 2018 pa 9.371.

Dijaki

Znani so tudi podatki o številu otrok, vključenih v vrtec, in dijakih za šolsko leto 2017/18. Največ dijakov po občini prebivališča je v minulem šolskem letu štelo Zagorje (607), sledijo Trbovlje (479) in nato Hrastnik (305). Število dijakov je v zadnjih desetih letih zelo upadlo. V šolskem letu 2007/2008 so namreč v Zagorju našteli 826, v Trbovljah 787 in v Hrastniku 412 dijakov.

Otroci, vključeni v vrtec

Se je pa v zadnjih desetih letih povečalo število otrok, vključenih v vrtec. V šolskem letu 2007/2008 je bilo v Trbovljah v vrtec vključenih 361 otrok, v Zagorju 391 in v Hrastniku 229. V šolskem letu 2017/2018 pa je bilo v Zagorju v vrtec vključenih že skoraj 75 odstotkov vseh predšolskih otrok oziroma 627, v Trbovljah skoraj 74 odstotkov vseh predšolskih otrok oziroma 544, v Hrastniku pa dobrih 67 odstotkov oziroma 274 otrok.

Osnovnošolci

V Zagorju je malo zraslo tudi število učencev, vključenih v osnovne šole in šole s prilagojenim programom. Pred desetimi leti jih je bilo 1.443, lani pa 1.463. V Trbovljah in Hrastniku je število učencev padlo, v Trbovljah s 1.223 na 1.169 učencev, v Hrastniku pa s 734 na 658.

ZT

Isti avtor