Trboveljska območna služba Zavoda RS za zaposlovanje je v okviru svojega dneva odprtih vrat v četrtek, 22. septembra, v predavalnici Delavskega doma Trbovlje pripravila posvet o zaposlovanju invalidov.
Posvet je odprla direktorica ZRSZ OS Trbovlje Lijana Vidic Ristič in na kratko predstavila trg dela v Zasavju. Povedala je, da se zadnja leta število brezposelnih zmanjšuje. Letos je bilo v Zasavju 23 odstotkov več potreb po delavcih, zaposlilo pa se je 12 odstotkov več oseb kot v enakem obdobju lani. Opozorila pa je, da so med osebami, ki so težje zaposljive, tudi invalidi. Teh je med brezposelnimi v Zasavju okrog 15 odstotkov. Več kot 60 odstotkov jih je starejših od 50 let, v večini imajo dokončano le osnovno ali nižjo poklicno šolo. Posvet je bil zato namenjen prav povečanju možnosti zaposlovanja invalidnih oseb in predstavitev »ovir«, ki delodajalce odvračajo od tega.

V ta namen sta na posvetu primer dobre prakse zaposlovanja invalidov predstavili Darja Jamnik iz podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Želva v Ljubljani in Sanja Medved iz trboveljske družbe Telkom. Medvedova je predstavila primer zaposlovanja invalida v njihovem podjetju, kjer zaradi specifičnih del v proizvodnji težko najdejo ustrezni kader. V podjetju zaposlujejo okrog 100 oseb in so imeli že prej zaposlene štiri invalide. Da bi izpolnjevali kvote, so potrebovali še dva. Povezali so se z območno službo zavoda v Trbovljah, kjer so jim pomagali z nasveti in jim omogočili, da so delovno mesto predstavili ustreznim kandidatom in jim z njimi uredili tako imenovane hitre zmenke. Medvedova je opozorila, da so administrativni postopki pri zaposlovanju invalidov težki, togi in predolgi. Z njimi so začeli pomladi in jim bo šele jeseni uspelo zaposliti invalida. Poleg dolgih, togih postopkov, se delodajalec »ustraši« tudi odločbe o invalidnosti, je povedala, na katero se kandidati sklicujejo, češ tega ne smem delati, tega ne morem. V izogib kršitvam so se v Telkomu tesneje povezali s službo medicine dela in v sodelovanju z vsemi na koncu tudi izbrali ustreznega kandidata za zaposlitev.

Zakaj je vloga zdravnika pri zdravstvenem zaposlitvenem svetovanju in rehabilitacijski komisiji izredno pomembna, je na posvetu pojasnila zdravnica Irena Manfredo, ki vodi Medicino dela, promet in športa v Zagorju. Rehabilitacijska svetovalka v OS Trbovlje Mojca Vetršek je spregovorila o invalidih v procesu iskanja zaposlitve, Peter Šalej s celjske območne enote ZPIZ o poklicni rehabilitaciji, Nika Nedeljko iz trboveljske enote slovenskega združenja za duševno zdravje Šent pa o pomenu socialne vključenosti invalidnih oseb. Da je pri zaposlovanju invalidov pomembno sodelovanje Centra za socialno delo in Zavoda RS za zaposlovanje je poudarila direktorica CSD Zagorje Tadeja Nimac. Čeprav se podjetja večkrat bojijo zaposliti invalidno osebo, jim lahko to prinese tudi koristi. Na vprašanje, zakaj bi zasavska podjetja sploh ponudila zaposlitev invalidom, sta zbranim na posvetu, ki so napolnili predavalnico do zadnjega stola, poskušala odgovoriti direktorica VDC Zagorje dr. Špela Režun in Toni Košec.

Tatjana Polanc Kolander