Komunala Trbovlje d. o. o. bo v ponedeljek in torek, 18. in 19. julija, izvajala sredi Trbovelj sondažne izkope za vročevod. Zato bo promet oviran, veljala bo delna zapora cestišča in parkirišča od Šuštarjeve kolonije pri trgovini Košarica, mimo blokov Šuštarjeva 1, 2, 3 do športne dvorane Polaj in naprej do Keršičeve ceste.
Na območju Keršičeve ceste (od križišča za parkirišča športne dvorane Polaj do razcepa do stanovanjskega objekta Keršičeva 21a) pa se bodo v tem tednu, od 18. do 22. julija, lotili rekonstrukcije ceste in ureditve vročevoda. Dela bodo opravilili v treh fazah. V prvi fazi je predvidena izvedba vročevodnega priključka za osnovno šolo. V času teh del bo veljala popolna zapora cestišča. V drugi fazi je predvidena popolna zapora odseka od razcepa OŠ do razcepa za Keršičevo 21a. Dovoz do OŠ in stanovanjskih objektov bo urejen po spodnjem delu Keršičeve, potekal bo dvosmerni promet. V zadnji fazi je predvidena popolna zapora cestišča med razcepom za parkirišče ŠD Polaj in razcepa OŠ. Dostop do OŠ in stanovanjskih objektov bo urejen po mali Keršičevi.

Izvajalci del prosijo vse stanovalce in uporabnike ceste za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

ZT