V Trbovljah ilegalno

Družine Zmrzlak, Matko in Pirnat, ki imajo domačije na naslovih Vrhe 6, Vrhe 4 in Vrhe 3 v občini Trbovlje, v resnici bivajo na naslovu Miklavž pri Taboru (66, 67 in 68), ki pa sodi v občino Tabor. Njihove domačije so pred drugo svetovno vojno res pripadale savinjski občini Sveti Jurij ob Taboru, stanje pa se je spremenilo po vojni, ko so vse domačije pripadale naselju Vrhe in so pod tem naslovom tudi vsi prijavljeni.

»Več kot očitno je, da država, bivša občina Žalec in občina Trbovlje niso opravili naloge na način in v času, ko bi jo morali,« pravijo prizadeti krajani. »Posledično je stanje, kakršno je, in mi smo brezdomci oziroma ilegalno bivamo na hišnih številkah, ki jih je oblast kasneje brez naše vednosti in brez našega soglasja pripela drugim stavbam, nas pa pozabila.« Kot so krajani pozneje izvedeli, so pristojni stanje popravili tako, da so jim pripeli hišne številke v naselju Miklavž pri Taboru. To pa je za njih nesprejemljivo, saj – kot pravijo – nikoli niso bili občani Žalca ali Tabora. Od nekdaj so bili Trboveljčani in to hočejo brezpogojno tudi ostati.

Problematična predvsem cesta

Da bi stanje končno uredili, so na Občino Tabor in Občino Trbovlje 1. septembra letos naslovili zahtevo za spremembo meje na način, da bodo njihove domačije in cesta, ki jih povezuje, spet pripadale Trbovljam. Povezovalna lokalna cesta je zelo problematična, saj je v katastrofalnem stanju. Povezuje naselja Knezdol pri odseku Jager-Urankar in odseku Vrhe-Medvednica. Ker poteka po območju občine Tabor, že 20 let ni bila obnovljena, čeprav so bili obnovljeni odseki ob njej, ki sodijo v Trbovlje. Cesta je – pravijo krajani – na posameznih delih zdaj življenjsko nevarna in nujno potrebna obnove.

V Taboru za, v Trbovljah bodo še odločali

Zahteva krajanov po spremembi meje je naletela na pozitivni odziv najprej v Občini Tabor. Tam so 25. septembra občinski svetniki sklenili, da bodo storili vse potrebno za pripravo odloka o spremembi meje med občinama. Trboveljski svetniki bodo o zahtevi svojih občanov razpravljali na seji 13. novembra.

Kot je povedala predsednica KS Franc Salamon, kamor sodijo tudi Vrhe, Tatjana Pirnat, bo polovico stroškov izločitve in priključitve območja iz ene v drugo občino krila Krajevna skupnost, drugo polovico pa Občina. Pirnatova je tudi ena od podpisnic zahteve, saj ima na naslovu Vrhe 3 (uradno na naslovu Miklavž pri Taboru 66) svojo domačijo. Kot je še povedala, so si krajani dolga leta prizadevali za ureditev te težave, vendar nikoli niso prišli tako daleč. Zdaj upa, da se bodo zadeve do naslednjega leta le uredile, predvsem pa, da se bo uredil nevarni cestni odsek.

V gradivu, ki so ga prejeli trboveljski svetniki pred odločanjem o zahtevi krajanov, so na Občini Trbovlje ocenili stroške izvedbe zahtevane spremembe na 9.650 evrov, ki jih bodo financirali iz svojega proračuna, in sicer iz postavk prostorskega načrtovanja, vzdrževanja cest in geodetske odmere.

Tatjana Polanc Kolander