Skupnega sestanka so se udeležili županja Trbovelj Jasna Gabrič, župan Hrastnika Miran Jerič in župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan, zasavski poslanci Irena Grošelj Košnik, Ivan Hršak in Luka Mesec, direktor Elesa Aleksander Mervar in direktor HSE Blaž Košorok z ekipo. Prisoten je bil tudi predsednik razvojnega sveta zasavske regije in direktor Rudisa Andrej Gorjup.
Na sestanku je Matjaž Eberlinc iz HSE je predstavil predinvesticijsko zasnovo gradnje HE na srednji Savi, Aleksander Mervar pa je predstavil svoje mnenje o zasavski energetiki in možnostih nadaljnjega razvoja na lokaciji TET. Prisotni so se seznanili tudi s študijo, katero je po naročilu HSE izdelalo podjetje Rudis, o možnih variantah razgradnje in nadaljnje uporabe lokacije TET.

Po razpravi so udeleženci sestanka sprejeli nekaj zaključkov. Objavljamo zaključke sestanka, ki smo jih prejeli od predsednika Odbor za razvoj energetike v Zasavju Tomaža Trotovška:

Energetska stroka in lokalna skupnost sta mnenja, da je lokacija TET še vedno zanimiva za energetsko dejavnost kot na primer kompenzacijo moči, stikališče, oljne rezerve, itd. V kolikor ni druge vizije ali namere po nadaljnji uporabi obstoječega postrojenja TET, mora lastnik pripraviti natančen program razgradnje postrojenja, prav tako je potrebno zagotoviti sredstva zanjo. Pri razgradnji naj sodelujejo zaposleni v TET in lokalna podjetja.

Potrebno je najti sredstva za nadaljevanje projekta izgradnje spodnjih treh HE na srednji Savi. Vsi vemo, da umeščanje takšnih objektov traja več let (povprečno pet let), zato je potrebno nemudoma aktivirati podjetje SRESA, zaposliti zasavske inženirje in pričeti postopke. Potrebno je določiti natančno ekonomiko projekta.

Glede na nespoštovanje sprejetih sklepov vlade RS, nespoštovanje koalicijske obljube glede nadaljevanja investicij v gradnjo HE na Savi je državni svetnik in župan občine Zagorje Matjaž Švagan predlagal, da pristopimo k pripravi zakona o izgradnji HE na srednji Savi ter Zakona o razvoju Zasavja. Državni svetnik je ponudil vso pomoč pri realizaciji sklepa.

Dana je bila pobuda, da vlada RS preuči ekonomsko upravičenost gradnje HE Mokrice glede na gradnjo prvih treh HE na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke).

Pričakujemo, da se na sedežu družbe SRESA (upravna stavba TET) uredi primerna pisarna.

Na predlog županov se v nadzorni svet družbe SRESA namesto Karla Vukoviča predlaga Tomaža Trotovška.

Zgoraj zapisane prve štiri odločitve zahtevajo potrditev na najvišjem državnem nivoju, zato zasavski župani javno vabijo in hkrati zahtevajo obisk vlade v Zasavju. Časa za sprejetje odločitve o nadaljnjih korakih zasavske energetike ni, zato pričakujemo, da se bo vlada na vabilo nemudoma odzvala in ob obisku predstavila konkretne rešitve.

Resnično upamo in želimo, da ne bo ostalo samo pri sklepih in obljubah, ampak da bomo s skupnimi napori in močmi dane obljube in sprejete sklepe tudi realizirali, je ob koncu izjave za javnost zapisal Tomaž Trotovšek.

MP

Prejšnji članekHrastničana državna prvaka
Naslednji članekHribovšku dve zmagi