Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je kot izbrani izvajalec pričela  izdelavo Celostne prometne strategije občine Zagorje ob Savi. Da bo celostna prometna strategija občine čim bolj prilagojena zahtevam in željam uporabnikov, Občina Zagorje objavlja anketo, s katero bo mogoče identificirati usmeritve za prihodnji prometni razvoj občine. Rezultati bodo uporabljeni izključno za namene izdelave Celostne prometne strategije občine.
»Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjeno anketo in ste polnoletni prebivalci občine Zagorje ob Savi ter boste vanjo vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste prek žrebanja potegovali za nagrado – električni skuter.  V kolikor svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo rešite anonimno,« pravijo na Občini Zagorje.

V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS in uslužbenci občine, ter prebivalci drugih občin. Informacije o nagradni igri so dostopne na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si.

Anketo lahko rešite le enkrat!

Celostna prometna strategija za občino Zagorje ob Savi bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti na območju občine. Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

ZT