Jutri in v soboto (12. in 13. aprila) bo moč na več lokacijah po Zagorju opaziti premično zbiralnico. Občanke in občani bodo lahko vanjo oddali nevarne odpadke iz gospodinjstev.

Nevarni odpadki iz gospodinjstev, pojasnjujejo na Komunali Zagorje, so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupene, škodljive zdravju, jedke, dražljive, vnetljive, oksidativne, eksplozivne ali nevarne za okolje. Med nevarne odpadke sodijo odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd.

Jutri bo zbiralnica med 14. in 15. uro stala pri šoli v Šentgotardu, med 15.15 in 16.15 uro pri avtobusni postaji v Čemšeniku, med 16.45 in 17.45 uro pri gasilskem domu v Šentlambertu in med 18. in 19. uro pri avtobusni postaji Tirna.

V soboto pa bodo lahko Zagorjani nevarne odpadke med 8. in 9. uro oddali pri gasilskem domu v Kotredežu, med 9.15 in 10.15 uro na parkirišču pri zagorskem VDC, med 10.30 in 11.30 uro na parkirišču pri gasilskem domu v Zagorju, med 11.30 in 12.30 pri avtobusni postaji Stari trg, med 12.45 in 13.45 uro na parkirišču zagorske komunale, med 14.15 in 15.15 uro na Podkumu, med 15.45 in 16.45 na parkirišču KS Kisovec, med 17. in 18. uro na parkirišču KS Mlinše in med 18.15 in 19.15 pri gasilskem domu na Izlakah.

Kam pa sicer spadajo nevarni odpadki?

V Zagorju pri podjetju IGM od leta 2006 obratuje zbirni center komunalnih odpadkov, kamor lahko občani brezplačno pripeljejo tako nevarne odpadke kot sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža. Poleg tega je v zbirnem centru mogoče oddati tudi ostale odpadke iz gospodinjstev in tudi kosovne odpadke.

MD

Foto: arhiv Savus