Sindikat RTH si je v zadnjih letih prizadeval za uresničevanje kadrovsko socialnega položaja zaposlenih rudarjev, trenutno jih je na RTH zaposlenih še 80. V spomin na stavko bo Sindikat RTH danes v sodelovanju z Rudarskim muzejskim in etnološkim društvom Perkmandeljc v Delavskem domu Trbovlje otvoril fotografsko razstavo.  V nedeljo pa bodo na vhodu v jamo Rudnika Trbovlje odkrili tudi spominsko ploščo.
ZT

Objavljamo Kronologijo stavke rudarjev RTH 2014, kot je bila objavljena v Zasavskem tedniku, 3. julija 2014.

7. februar Sestanek presežnih delavcev RTH.

19. februar Sestanek z direktorjem RTH. Zaposleni zahtevajo plače do 25. februarja.

26. februar Zbor delavcev v moštveni čakalnici v Hrastniku in napoved opozorilne stavke.

26. februar Obvestilo o pričetku stavke je bilo poslano predsednici vlade Alenki Bratušek, pristojnemu ministru Samu Omerzelu, direktorju Bojanu Jelenu, svetu delavcev in nadzornemu odboru RTH.

Stavkovne zahteve:

  1. Izplačilo plače za mesec januar 2014 v celoti do 28. 2. 2014 do 14. ure.
  2. Zagotoviti sredstva za odpravnine presežnih delavcev RTH d.o.o. in premije za prezaposlitve oziroma samozaposlitve presežnih delavcev.
  3. Preveriti možnosti prezaposlitve zaposlenih v  RTH d.o.o.  v okviru podjetij v lasti države.
  4. Dokončna opredelitev lastnika o nadaljnjem delovanju družbe RTH d.o.o.
  5. Preveriti možnosti upokojevanja po rednih in izrednih pogojih Zakona o upokojevanju (celovita rešitev).

3. marec Opozorilna stavka se je pričela ob šestih in je trajala 8 ur.

6. marec Sestanek pri tehničnem direktorju Mateju Pavčniku zaradi tehnične izvedbe stavke.

7.marec Zjutraj sestanek stavkovnega odbora, ob enih zbor delavcev v Hrastniku, ob dveh napoved stavke v jami RTH.

V sporočilu je stavkovni odbor zapisal:

»Kljub izvedbi 8-urne opozorilne stavke zaposlenih v družbi RTH dne 3. 3. 2014 od 6.00 ure do 14.00 ure ni bila izpolnjena niti ena od postavljenih stavkovnih zahtev. Pisne zahteve smo posredovali predsedniku RS, predsednici Vlade RS, resornemu ministru (MZIP), Samu Omerzelu, ter sindikatu dejavnosti energetike, g. Branku Sevčnikarju.

Z izjemo Branka Sevčnikarja ni na obvestilo o napovedi stavke in stavkovne zahteve reagiral nihče. Vodstvo Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o. se je s stavkovnim odborom sicer pogajalo, vendar ne more zagotoviti realizacije nobene od stavkovnih zahtev.

Kot v preteklosti si bomo morali zasavski rudarji svoje pravice zopet izboriti s splošno stavko. Na žalost bo to prva splošna stavka rudarjev v samostojni državi Sloveniji, katera se bo nedvomno zapisala v zgodovino. Sprašujemo se, ali se odgovorni sploh zavedajo, da so nas potisnili na rob. Ali je bilo to zares potrebno?

Splošno stavko bomo izvedli  v ponedeljek, 10. 3. 2014, s pričetkom ob 6.00 uri v jamskih prostorih družbe RTH d.o.o. Trajala bo do izpolnitve stavkovnih zahtev oziroma do preklica.

Stavkovne zahteve ostajajo nespremenjene (naštete so zahteve, sprejete 26. 2., op.p.).

SREČNO

Predsednik stavkovnega odbora Anton Lisec«

Pismo so prejeli: poslovodstvo RTH, nadzorni svet RTH, svet delavcev RTH, predsednik RS, predsednica Vlade RS, minister MZIP, predsednik SDE, zaposleni na oglasnih deskah.

10. marec ob 5.00 Sestanek v upravi RTH Hrastnik z ministrom Samom Omerzelom.

10. marec ob 6.00 Zbor delavcev v moštveni prizivnici, odločitev o stavki.

10. marec ob 7.00 Odhod prve skupine v jamo RTH.

10. marec ob 7.45 Obvestilo Centra za obveščanje 113, zdravstvih domov Trbovlje in Hrastnik, policije Hrastnik o pričetku stavke, opis intervencijske poti.

11. marec ob 10.00 Odhod v jamo in tiskovna konferenca v jami (kompresor Vode).

11. marec ob 20.00 Obisk predsednika ZSSS Dušana Semoliča in ostalih predstavnikov sindikata.

11. marec ob 23.00 Obisk predsednice vlade Alenke Bratušek v jami, pogovor z vodstvom stavkovnega odbora.

12. marec ob 2.00 Končana pogajanja z Alenko Bratušek.

12. marec ob 11.00 Pogajanja v kompresorski postaji Vode, direktor Bojan Jelen obišče stavkajoče in predstavi rešitev stavkovnih zahtev.

12. marec ob 20.00 Zaključek pogajanj ter dogovor, da se rešitve prinesejo v jamo naslednji dan.

12. marec ob 22.00 Predstavitev rešitev stavkajočim v jami.

13. marec ob 11.00 Tehnični direktor Matej Pavčnik prinese zagotovila za izpolnitev zahtev v jamo.

13. marec ob 11.00 uri Rudarji napovejo svoj odhod iz jame ter nadaljevanje pogajanj zunaj.

13. marec ob 15.00 Prihod rudarjev iz jame v Hrastnik, kjer jim pripravijo čustven sprejem.

13. marec ob 16.15 Obvestilo Centra za obveščanje 113 o koncu stavke.

18. marec ob 8.00 Zbor delavcev v Hrastniku.

18. marec ob 9.00 Rudarje obišče predsednica vlade Alenke Bratušek.

18. marec ob 10.00 Sestanek stavkovnega odbora z Alenko Bratušek.

27. marec Sestanek stavkovnega odbora s predstavniki sindikata ZSSS Dušanom Semoličem, Lučko Boem in Goranom Lukićem.

10. april sestanek s Petrom Pogačarjem, direktorjem Direktorata na Ministrstvu za delo in socialne zadeve o predčasnem upokojevanju rudarjev.

15. april Sestanek predstavnikov stavkovnega odbora Antona Lisca, Stanislava Rožanca in Rasima Ahmetovića s predsednico vlade Alenko Bratušek.

16. april Sestanek poslovodstva Rudnika Velenje in stavkovnega odbora o možnostih prezaposlovanje rudarjev v Velenje.

11. maj Sestanek stavkovnega odbora s predstavniki MRS za delo družino in socialne zadeve.

12. maj Zasedanje vlade RS, kjer sprejmejo možnost predčasnega upokojevanja rudarjev.

12. junij Sprejetje zakona o predčasni upokojitvi zaposlenih v RTH na zasedanju slovenskega parlamenta.

16. junij Stavkovni odbor sprejme odločitev o dokončni razpustitvi. Izpolnjene so vse stavkovne zahteve.

3. julij Na dan praznika rudarjev se razpusti stavkovni odbor in se skliče tiskovna konferenca na Separaciji Trbovlje. Alenki Bratušek se podari rudarska svetilka v zahvalo za pomoč.

Stanislav Rožanc

Objavljamo povezavo do prispevka v Tedniku TV Slovenija, ki je bil objavljen po stavki zasavskih knapov dne 17. 3. 2014 – Srečno, zasavski knapi!

srecno-tednik