V domu starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake bodo letos začeli uvajati vseevropski model upravljanja s kakovostjo na področju socialnega varstva E-Qalin. Ta model je razvila skupina strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Luksemburga, Nemčije in Nizozemske in je izdelan za upravljanja s kakovostjo v socialnovarstvenih ustanovah, kot so domovi za starejše, centri za socialno delo in varstveno delovni centri.

Model je zasnovan na samoocenjevanju, ki traja tri leta in bistveno spremeni način dela zaposlenih. Ti bodo skupaj s stanovalci v skupinah za kakovost ocenjevali procese v domu z različnih vidikov. Po triletnem obdobju zunanji presojevalec oceni uvedbo modela in ustanovi podeli certifikat.

Sistem prinaša dolgoročno boljšo kakovost storitev in tako večje zadovoljstvo uporabnikov, vpliva tudi na večjo motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, omogoča večjo preglednost storitev, povezanost in tudi lažjo primerljivost ustanove na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Predvsem pa temelji na osnovnih etičnih stališčih in vrednotah, kot so med drugim dostojanstvo, poštenje, strpnost, empatija, svoboda in samostojno odločanje.

V Domu upokojencev Polde Eberl Jamski so začetek uvedbe modela E-Qalin obeležili s prireditvijo pretekli teden. Ob tem dogodku je zbrane nagovorila direktorica Doma upokojencev Mateja Černi, zaigral pa je tudi Pihalni orkester Svea Zagorje ob Savi.

TPK