Širšo delovno skupino sestavljajo predstavniki javnosti, strokovni skupini izvajalca (Savaprojekt d.d.) in naročnika (Občina Hrastnik) pa bodo v pomoč z nasveti. Njihovo znanje, izkušnje in aktivna vloga v prometnem sistemu lahko bistveno prispevajo k iskanju učinkovitih ukrepov za izboljšanje stanja v občini.
Uvodnega sestanka se je udeležilo kar 24 predstavnikov krajevnih skupnosti, gospodarskih družb, javnih služb, regionalne razvoje agencije, upravne enote in občine Hrastnik.

Župan Miran Jerič je predstavil pomen izdelave CPS za občino Hrastnik in izbranega izdelovalca CPS. Predstavniki izvajalca, podjetja Savaprojekt s podizvajalcem PNZ d.o.o., so predstavil potek priprave CPS, cilje in aktivnosti, ki se bodo zvrstile v naslednjih tednih in mesecih. Nekateri udeleženci so na srečanju izrazili svoja pričakovanja in vsak s svojega področja izpostavili teme, ki naj jih dokument obravnava za izboljšanje stanja na področju javnega potniškega prometa, varnih poti za pešce in kolesarje. Opozorili so tudi na preobremenjenost cest skozi naselja, ki zmanjšuje varnost prebivalcev in kakovost zraka.

Po sestanku so si člani ožje delovne skupine ogledali prometne površine v naselju Hrastnik in Dol pri Hrastniku. Seznanili so se s sedanjim stanjem in načrti občine na področju trajnostne mobilnosti, prav tako pa so bili proučeni problemi in priložnosti za izboljšanje stanja na različnih ravneh prometa od poti za pešce, parkirišč, dostopov za ljudi s posebnimi potrebami, avtobusnih postajališč, križišč in krožišč ter drugih prometnih površin.

»Vse našteto je že del analize stanja, ki se pripravlja in bo predmet javnih razprav in delavnic z občani in drugo zainteresirano javnostjo konec meseca julija in avgusta. V fazi analize stanja se bo opravil kvantitativni pregled trenutnih razmer na pomembnih razvojnih področjih (denimo prostorski dokumenti, stanje prometa, dostopnost storitev in infrastrukture, prometna varnost, storitve javnega prevoza, prostorska razporeditev potovalnih vzorcev glede na administrativne meje) na območju občine. S tem se bo lahko pripravil seznam pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti v prometu ter določilo ključne težave, ki jih bo CPS prvenstveno obravnavala. Del teh analiz bodo tudi ankete, ki bodo v naslednjih dneh objavljene na spletni strani občine,« so zapisali v izjavi za javnost izvajalci tega projekta.

ZT