Dr. prof. Lučka Kajfež Bogataj, ki je leta 2007 skupaj z mednarodno ekipo prejela Nobelovo nagrado za mir, se znanstveno posveča klimatologiji. Na povabilo Zasavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov je 14. oktobra v Mladinskem centru Trbovlje tako spregovorila o klimatskih spremembah.
Prisotnim je spregovorila o nevarnostih klimatskih spremembe. Znala jih je na slikovit način motivirati, tako da so z velikim zanimanjem prisluhnili, katere klimatske spremembe predstavljajo največjo nevarnost za dokončno uničenje Zemlje. Z njimi bi se morali seznaniti vsi napredno misleči ljudje. Poudarila je: ”Leto 2015 je bilo najtoplejše leto v Sloveniji in na svetu. V zadnjih 100 letih je na kopnem vse več sušnih obdobjih. Ob tem pa več kot tisoč hudih naravnih nesreč, kot so neurja, poplave, plazovi, suša. V primeru zviševanja temperature za štiri stopinje Celzija bo v Sloveniji 40 odstotkov planeta zajela velika suša. To bo pomenilo katastrofo za samooskrbo kar predstavlja rdeč alarm. Posledično se bo naš slovenski gozdni biser, torej naša raznolikost gozdov in 65-odstotna pokritost z gozdom opustošil zaradi vročine. Zaradi vročine bo tudi lubadar pospešeno uničeval smrekove gozdove. Do leta 2070 tega raznolikega lesnega bogastva v Sloveniji ne bo več.«

Njeno opozorilo je, da se je potrebno celovito lotiti zmanjševanje porabe energije in energetsko intenzivnega gospodarstva, intenzivnost CO2, omejiti rast svetovnega prebivalstva ter znižati BDP na prebivalca z namenom skromnejšega življenja. Seveda vse s ciljem, da bi ljudje na svetu živeli človeka vredno življenje v okviru varnih okoljskih mej.

Dr. Kajfež Bogatajeva je tako v Trbovljah ponovno poudarila, da potrebujemo celovite rešitve in sistemsko naravnane politike, kajti imamo samo en planet in vsi bi morali imeti vizijo, kam gremo, in pogum za spremembe. »V Sloveniji imamo veliko, ne gre nam slabo, velika škoda je, ker tudi mi nimamo prave vizije,« je opozorila.

ZT