Recikliranje odpadnih baterij in elektronskih ter električnih naprav, poimenovanih kot e-odpadki je izjemnega okoljskega pomena. Zato so komunalna podjetja iz Hrastnika, Litije, Radeč, Trbovelj in Zagorja pristopila k projektu Gospodarjenje z e-odpadki družbe Zeos in sprejela v uporabo 30 zelenih uličnih zbiralnikov teh odpadkov. Od teh jih je sedem v Litiji, po pet pa v Trbovljah, Zagorju, Hrastniku, Radečah in v Šmartnem pri Litiji.
V Hrastniku so ulični zbiralniki postavljeni na Trgu borcev NOB (Dol pri Hrastniku) in nasproti parkirišča pri trgovini Mercator na Dolu, na hrastniški tržnici, v blokovskem naselju Podkraj, Abeceda, za hrastniško cerkvijo in na Novem logu 19. Trboveljčani bodo ulični zbiralnik našli na Savinjski cesti pri Miku, na Ulici Sallamunes 3, Trgu revolucije 4 in v Koloniji 1. maja 26. V Zagorju so ulični zbiralniki nameščeni na Ulici talcev 32-36, na Polju 24-25, na Cesti Otona Župančiča 2, najdete jih na Trgu pohorskega bataljona 14-15 v Kisovcu in pri stavbi krajevne skupnosti na Izlakah.

Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji malih e-odpadkov (feni, mešalniki, mobilni telefoni, baterije). Da bi se jih ljudje kar najbolj posluževali, organizatorji projekta pripravljajo tudi več ozaveščevalnih delavnic, predvsem za mlade. V Mladinskem centru Trbovlje so tako pripravili delavnico »E-odpadki in naše okolje«. Na njej so iskali inovativne rešitve rokovanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami oz. zmanjšanja njihove potrošnje.

Dijaki Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, Srednje šole Zagorje in nekaj drugih obiskovalcev Mladinskega centra Trbovlje so ob pomoči povezovalke in moderatorjev zapisovali svoje ideje, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Nato so tekmovali v kvizu in iskali ideje za slogane – stavke, ki bi potrošnike kar najbolj pozvali k e-cikliranju.

Projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki ga je družba Zeos začela izvajati januarja 2016 sofinancirata Evropska komisija  in Ministrstvo za okolje in prostor RS. V projektu kot partnerji sodelujejo tudi Občine Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Projekt ima tudi ambasadorja, in sicer novinarko in televizijsko voditeljico Mojco Mavec ter gledališkega improvizatorja in promotorja stand-up komedije Andreja Težaka Teškyja.

ZT