Vlada Republike Slovenije je za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM10 v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravila Načrte za kakovost zunanjega zraka za mestne občine Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto ter zasavske Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Načrti so usmerjeni predvsem v zmanjševanje izpustov zaradi ogrevanja stavb in izpustov cestnega motornega prometa. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavje je bil v Uradnem listu RS objavljen 20. decembra 2013.
Ocena vplivov na zdravje kaže, da bi se ob okvirni prepolovitvi ravni delcev v zraku na teh območjih, pričakovana življenjska doba prebivalstva podaljšala za pol do enega leta.

Kot so pokazale študije iz leta 2010, so emisije iz posameznih virov odvisne od letnega časa. V zimskem času je več individualnih kurišč, v poletnem pasu pa resuspenzije. Pri vsem tem igra pomembno vlogo meteorologija, ki je v zimskem času zaradi temperaturne inverzije neugodna. V zimskem obdobju sta bila po tej študiji v Zasavju izrazita vira iz prometa in kurjenja lesa.

Ministrstvo za okolje in prostor je pred kratkim vzpostavilo tudi novo spletno stran (www.mojzrak.si), na kateri so na voljo nasveti za ravnanje posameznikov, s katerim lahko vsak prispeva k izboljšanju kakovosti zraka. Predvsem gre za pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah doma, ukrepe v prometu, kmetijstvu, uporabo pirotehnike in kurjenju na prostem.

ZT