Dejstva, da je varovanje okolja pomembno, se čedalje bolj zavedajo tudi slovenske občine, zato so se nekatere med njimi vključile v tako imenovano Zero Waste mrežo.
Pojem »zero waste« pomeni boj proti proizvajanju odpadkov in s tem povezane spremembe, ki jih mora občina uvesti v svojem delovanju, na primer s spodbujanjem proizvodnje in kupovanja izdelkov z daljšo življenjsko dobo, zmanjševanjem količine embalaže, v katero so izdelki pakirani, ter s ponovno uporabo po načelu krožnega gospodarstva.

Slovenske občine, ki so trenutno del Zero Waste mreže, so Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Bled, Gorje in Mestna občina Ljubljana. Vse sodelujoče občine bi morale izpolnjevati nekatere formalne zahteve: organizirati srečanje Zero Waste odbora in oddati skupno poročilo za leto 2015. Te zahteve so izpolnile vse razen Mestne občine Ljubljana, zato je prestolnica namesto zelene dobila rumeno oznako – če obveznosti tudi prihodnje leto ne bo izpolnila, ji grozi rdeča oznaka.

ZT