četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Za kmete, kulturnike, športnike …

Za dodatne programe osnovnih šol je na voljo 32.000 evrov, za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj 52.000 evrov, višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letošnjem letu pa znaša 13.300 evrov.
Veteranske in častniške organizacije v Občini Zagorje ob Savi bodo lahko v letu 2016 za svoje programe prejele 8.000 evrov, za športne programe pa bo na voljo 32.000 evrov. Vrednost za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v občini Zagorje znaša 5.800 evrov, za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja pa 39.000 evrov, od tega 26.100 za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 12.900 pa za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Za sofinanciranje programov turističnih društev je na voljo 5.450 evrov, za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Zagorje ob Savi, pa 50.000 evrov, od tega 1.250 za »interventna sredstva«. Za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016 pa je na voljo 3.500 evrov.

Večina sredstev je na voljo do porabe, za projekte s področja varstva okolja pa je potrebno vlogo oddati do februarja.

TPK

Previous article
Next article

Isti avtor