Partnerstvo LAS Zasavje je junija prejelo Obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev za uspešnost iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 283.738 €.

Sredstva bodo namenili izvedbi operacij na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi v sklopu javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje. Pogodbeni partnerji LAS so na septembrski seji skupščine potrdili spremembo Strategije lokalnega razvoja, ki se je prioritetno nanašala na spremembo finančne konstrukcije Partnerstva LAS Zasavje glede na dodatno dodeljena sredstva iz EKSRP sklada, ki pa jo mora (pred razpisom teh sredstev v javni poziv) še potrditi Koordinacijski odbor CLLD.

Če bo sprememba SLR potrjena še pravočasno, torej vsaj do konca oktobra 2019, se bodo dodatna sredstva v navedeni višini razpisala že v okviru trenutno objavljenega 4. javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje. V nasprotnem primeru bo predvidoma konec leta 2019 ali v začetku leta 2020 objavljen še en javni poziv.

Savus

Foto: arhiv Savus