Državni svet Republike Slovenije je na seji 14. septembra soglasno podprl vprašanje državnega svetnika Matjaža Švagana v zvezi s sistemsko ureditvijo financiranja storitev zdravstvene nege v varstveno-delovnih centrih.
Ministrstvu za zdravje ter Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije je tako Državni svet RS s sklepom predlagal, da proučita in v roku 30 dni odgovorita, zakaj financiranje storitev zdravstvene nege v varstveno delovnih centrih ni sistemsko in enotno urejeno na ravni celotne države.

Kot je v obrazložitvi navedel Matjaž Švagan, financiranje višine zdravstvene nege, ki pripada posameznemu uporabniku v slovenskih varstveno delovnih centrih, ni sistemsko urejeno. Zakon o dolgotrajni oskrbi je v pripravi že desetletje, stanje pa je vedno bolj diskriminatorno. Varovanci varstveno delovnih centrov v Sloveniji so v zelo neenakem položaju. Njihove pravice financiranja zdravstvene nege s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so odvisne od tega, v katerem zavodu v Sloveniji so uporabniki, in ne od tega, kakšne so njihove dejanske potrebe. Razlike v višini financiranja so znatne, na kar je na nedavnem sestanku z župani zasavskih občin ter zasavskimi poslanci Državnega zbora RS opozorila direktorica Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi Špela Režun.

Uporabniki storitev varstveno delovnih centrov Slovenije bi morali imeti enakovreden položaj ne glede na to, v kateri regiji je njihov center, zato je – pravijo – čimprejšnja priprava Zakona o dolgotrajni oskrbi nujna.

ZT