Zavarovalnica Triglav je v okviru preventivne akcije podprla projekt Centra za socialno delo Zasavje. Zavarovalnica s tradicionalno novoletno akcijo Za boljši jutri že deveto leto podpira preventivne projekte po Sloveniji.

V zavedanju, da v Zasavju primanjkuje različnih preventivnih programov na področju starševstva in vzgoje otrok, je Območna enota Trbovlje Zavarovalnice Triglav prispevala sredstva za izvedbo izobraževanj na temo starševskih kompetenc, ki bodo potekala pod okriljem Centra za socialno delo (CSD) Zasavje.

»Osnovno poslanstvo Zavarovalnice Triglav je ustvarjanje varnejšega vsakdana in prihodnosti. Ker v tukajšnji lokalni skupnosti zaznavajo povečano število težav, ko gre za odnose v družini, smo se v naši Območni enoti letos v sklopu novoletne preventivne akcije odločili podpreti družbeno odgovoren in koristen projekt. Slednji ne bo pomagal le staršem, ampak tudi otrokom, ki se na različne načine soočajo z izzivi odraščanja,« je ob predaji sredstev povedala direktorica Območne enote Trbovlje Zavarovalnice Triglav Mojca Brečko.

Ker so ocenili, da je v Zasavju trenutno veliko pomanjkanje organizacij, društev oziroma ustanov, ki bi izvajale tako preventivne kot kurativne programe na področju starševstva in težav v odraščanju, bodo delavnice za osnovnošolske in srednješolske otroke in njihove starše pod okriljem Centra za socialno delo Zasavje še kako dobrodošle.

»Namen projekta je ta, da bi starši in njihovi otroci težave znali reševati pravočasno, na ta način pa bi se odnosi v družini postopoma izboljšali. Pričakujemo, da bodo delavnice staršem pomagale osvojiti pravilne mehanizme starševskih kompetenc in da bodo otroci in mladostniki znali pravilno odreagirati na različne situacije. Kot končni rezultat ocenjujem manjše število težav med vrstniki,« je povedal direktor CSD Zasavje Rok Zupanc. V sklopu projekta je načrtovano tudi delo v manjših skupinah staršev in otrok s podobnimi težavami.

V preteklih letih so v sklopu novoletne preventivne akcije na območju trboveljske območne enote med drugim podprli nakup defibrilatorja za potrebe ekip Rdečega križa Zagorje ob Savi na treningih in na terenu, programe Dora, Zora in Svit v Zasavju, Gasilski zvezi Hrastnik so pomagali pri nakupu merilca plinov v ozračju ter podprli postavitev prikazovalnika hitrosti »Vi vozite« v Kisovcu.

Savus

Foto: arhiv Triglav