Steklarna Hrastnik in Muzej za arhitekturo in oblikovanje v sklopu Bienala oblikovanja BIO 26 razpisujeta natečaj #GlassRepurpose. Natečaj poteka na socialnem omrežju Instagram.

Natečaj traja od 1. do 30. septembra, tematsko pa je povezan z aktualno temo bienala: informacijami in upravljanjem z njimi, njihovo predstavitvijo javnosti, obdelavo in oblikovanjem. Ker so tudi izdelki iz stekla nosilec informacij, pravijo v Steklarni Hrastnik, se postavlja vprašanje: »Kaj se zgodi s temi izdelki – nosilci informacij -, ko je njihov prvotni namen uporabe končan in življenjski cikel izdelka zaključen? Kakšno ponovno vrednost oziroma informacijo lahko ustvarimo z že uporabljeno steklenico?«

To bo ključni izziv za udeležence natečaja, ki jih organizatorji pozivajo, da razvijejo idejo drugačne uporabe zavrženih steklenic in jo predstavijo v do 30 sekund trajajočem videoposnetku ali na avtorski fotografiji, objavljeni na Instagram profilu. Iščejo izvirne, nevsakdanje ideje s tržnim potencialom, ki so v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Objave, s katerimi avtorji sodelujejo v natečaju, morajo biti označene s ključnikom #GlassRepurpose in oznako @mao_slovenia. Instagram profil, na katerem se nahaja objava, mora biti javen. Avtorji morajo na Instagramu slediti profilu @mao_slovenia. V času trajanja natečaja lahko vsak sodelujoči objavi največ 5  fotografij oz. videoposnetkov, s katerimi se poteguje za razpisane nagrade.

O zmagovalcih bo odločala tričlanska strokovna žirija v sestavi Matevž Čelik Vidmar (MAO), Mateja Š. Dimic (Steklarna Hrastnik) in Erika Oblak (Ekologi brez meja). Pregledali bodo vse fotografije in videoposnetke ter izbrali tri najboljše objave, prvo mesto bodo nagradili z denarno nagrado v višini 1000 evrov, drugo- in tretjeuvrščenemu pa bodo omogočili objavo v medijih. Vsi nagrajenci prejmejo tudi simbolično nagrado Steklarna Hrastnik doživetje.

Trajnostna usmerjenost ter družbena odgovornost na vseh področjih delovanja je, pravijo v Steklarni Hrastnik, ena njihovih ključnih zavez, kar potrjujejo tudi naložbe v najboljšo razpoložljivo proizvodno tehnologijo ob prehodu v industrijo 4.0, s katero bodo še izboljšali energetsko učinkovitost in dodatno znižali okoljski odtis. Zavezo Steklarne Hrastnik do dogovornega ravnanja z okoljem dokazujejo tudi trajnostni kazalniki. Z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi, višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi rešitvami, so v steklarni v primerjavi z letom 2017 leta 2018 za 10 odstotkov znižali porabo energije na tono staljenega stekla, za 6 odstotkov emisije CO2, za 40 odstotkov NOx na tono staljenega stekla in porabili za 50 odstotkov manj vode.

Nedavno nameščeno sončno elektrarno bodo povezali z vodikarno, delom pilotne naprave, na katerem bodo proizvajali čisti brezogljični energent – vodik. Na ta način bodo, pravijo razvili nove tehnologije taljenja stekla z vodikom in s tem dekarbonizacijo goriva ter posledično zmanjšali ogljični odtis Steklarne Hrastnik. Prav tako planirajo postavitev še ene lastne 400 kilovatne (kW) sončne elektrarne, s čimer bodo sami ustvarili tri odstotke električne energije, ki jo porabijo v steklarni.

Savus

Foto: arhiv Savus