sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

VšečKAM in GREM

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki razvija socialne programe in zagotavlja brezplačne storitve za ranljive skupine prebivalstva in šolajočo mladino.

Projekt

V letu 2019 so bili izbrani pri vzpostavitvi in delovanju projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade« ENOTE Velenje enote Velenje za območje Savinjske, Šaleške, Koroške in Zasavske regije z izjemo Litije. Skupaj s projektnimi partnerji Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova – enoto Maribor, Razvojno izobraževalni center Novo mesto– enoto Novo mesto in Podjetniškim inkubatorjem Kočevje – enoto Kočevje uspešno delujejo in zagotavljajo karierne storitve projekta tudi na drugih regijskih enotah.

Karierni center

Gre za vzpostavitev kariernega centra za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS), kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudijo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicnih interesov za učinkovito načrtovanje njihove kariere. Aktivnosti, ki jih ponujajo, so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, pa tudi ostalim deležnikom na področju karierne orientacije. Več o njihovih aktivnostih in kariernih pripomočkih lahko najdete na spletni strani projekta Kariera mladi in socialnih omrežjih VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade.

Prilagodljivost

»Prednost je v naši strokovnosti, prilagodljivosti, mobilnosti in regijski pokritosti,« poudari dr. Selma Filipančič Jenko, ki je tudi zastopnica Društva NOVUS. Izpostavi, da je projekt za vključene osebe brezplačen in finančno podprt s strani Republike Slovenije, Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Izvaja se v okviru KRVS, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Tudi v Zasavju

Pri izvajanju kariernih aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah so uspešni tudi v Zasavju. Pri tem poudarjajo, da za uspehom stojijo ljudje, karierni svetovalci, učenci, dijaki, starši, osnovne in srednje šole, strokovno pedagoško osebje, ambasadorji poklicev, podjetja in ostali deležniki na področju karierne orientacije.

Simulacije

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci so razvili 4 interaktivne simulacije različnih deficitarnih in poklicev prihodnosti v navidezni resničnosti (vzdrževalec/ka v proizvodnji, manager/ka-operater/ka robotov v proizvodnji, negovalec/ka in tapetnik dekorater/ka), ki so pripravljene za prikazovanje na Oculus Quest očalih in v najsodobnejšem virtualnem okolju.

Karierna knjižica

Pozabili pa niso tudi na najmlajše. Za njih so razvili karierno knjižico, ki je namenjena za učence I. triade osnovne šole, v partnerskem sodelovanju pa knjižice, namenjene višjim razredom in srednješolcem.

V Društvu NOVUS so veseli, da je karierni center za mlade dobro sprejet v različnih okoljih tudi v tem času, ko nekatere aktivnosti potekajo na daljavo. Vabijo vas, da jih kontaktirate. Še posebej so veseli otrok, učencev, dijakov ali staršev, ki se na njih obrnejo po pomoč pri lažjem samospoznavanju in načrtovanju kariere ter raziskovanju poklicev, informiranju ali pri izdelavi kreativne pisne predstavitve.

PR objava

Kontaktne informacije

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Karierni center za mlade Velenje – ENOTA Velenje

Trg mladosti 7, 3320 Velenje

Brezplačna telefonska številka: 080 71 79

Elektronski naslov: helena.felicijan@drustvo-novus.com


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor