V teh dneh objavljamo, kaj je novega v zasavskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Tokrat je na vrsti Vrtec Trbovlje. Odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala ravnateljica Vrtca Trbovlje Daša Bokal.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših prostorih? Katera, kakšna je vrednost?

V enoti Ciciban smo uredili tuš v sanitarijah najmlajših otrok ter uredili tla v njihovi garderobi. Ravno tako smo v enoti Ciciban zamenjali tla v dveh igralnicah in eno izmed igralnic opremili z novim pohištvom.

V enoti Barbara smo popravili cokel na objektu ter na novo uredili prostor za shranjevanje didaktičnega materiala, v enoti Mojca pa pobrusili parket ter ga na novo premazali. Veseli smo, da je Občina Trbovlje pristopila k ureditvi varne poti pred enoto Pikapolonica.

Koliko učencev v letošnjem vrtčevskem letu obiskuje vaše vrtce in v koliko oddelkih in katerih vrtcih?

Vrtec Trbovlje deluje na 6 lokacijah (enota Pikapolonica, enota Ciciban, enota Mojca, enota Barbara, oddelek na OŠ Alojz Hohkraut ter oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje). Organiziranih imamo 30 oddelkov, vanje pa je vključenih 540 otrok v starosti od 11 mesecev do 6 let (zaradi odloga šolanja tudi 7 let).

Koliko od teh je novih v vrtcu?

Novincev v vrtcu imamo 130.

Kako ste se pripravili na novo vrtčevsko leto? Kako so stekli prvi dnevi in dejavnosti v vrtcu?

Na novo vrtčevsko leto se pričnemo pripravljati že meseca junija, ko starega niti še ne zaključimo. Čez poletje vrtec obiskuje cca 40% vseh vpisanih otrok, tako da lahko v tem času opravimo vzdrževalna dela in generalno počistimo naše prostore. Meseca julija opravimo evalvacija opravljenega dela ter načrtujemo novo vrtčevsko leto. Dobimo se s starši otrok, dobimo se strokovni delavci, da čim bolj uigrano štartamo v novo vrtčevsko leto, za katerega si želimo, da bi bilo tako za otroke kot njihove starše čim manj stresno.

Cel september pri nas poteka uvajalno obdobje, ko se tako odrasli kot otroci privajamo na novo okolje, nove obraze, novo rutino.

Imate v letošnjem vrtčevskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane z vrtcem (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

V sodelovanju z ZLU bomo prvi teden v oktobru gostili kolege s Hrvaške, Estonije in Cipra v povezavi z Erasmus+ projektom ter za naše najmlajše v DD Trbovlje 6. oktobra pripravili delavnice z naravoslovnimi vsebinami.

Decembra prvič načrtujemo strokoven dogodek za zaposlene treh zasavskih vrtcev, za katerega bi si želeli, da bi postal tradicionalen.

V pomladnih mesecih nadaljujemo s tradicionalno prireditvijo v mestnem parku Šport špas, ki jo zaradi pojava koronavirusa tri leta zapovrstjo žal nismo mogli izvesti.

Je pa naše sodelovanje usmerjeno v sodelovanje z vsemi javnimi zavodi in društvi v naši občini, kot tudi izven občine.

Ste se v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

Da, zaposleni v enoti Barbara so dali pobudo in se prijavili na razpisan projekt Zavoda za šolstvo z naslovom Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju in res smo bili izbrani. Tako bodo načrtovali in izvajali dodatne dejavnosti s tega področja v vseh starostnih skupinah.

Nadaljevali bomo s projektom Erasmus+ v sodelovanju z Zasavsko ljudsko univerzo ter večletnim sodelovanjem v projektih za trajnostno mobilnost, zdravje v vrtcu …

Ostali projekti na novo v vrtcu pa bodo bolj usmerjeni na odrasle in sicer Elektronsko evidentiranj ur, eAsistent za zaposlene – pisanje dokumentacije in pa prvo leto se bomo spoprijeli z elektronsko inventuro.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Vsekakor si najbolj želimo novega vrtca, kamor bi lahko vključili otroke iz dveh najbolj dotrajanih enot – Mojce in Cicibana – saj je njuno vzdrževanje zelo drago, ni zadostnega števila parkirišč oz. parkirišča sploh ni, ni prostorov za individualno delo z otroki, skratka cel objekt je dotrajan …

Pogrešamo zaposlitev vzgojitelja za zgodnjo obravnavo otrok, ki bi našim otrokom s posebnimi potrebami nudil pomoč na podlagi zapisnikov Centra za zgodnjo obravnavo.

Glede posodobitve programov in delovanja enot sledimo potrebam staršev.

Kako je s kadrom? Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu, ste zaposlovali na novo, je dovolj kadrovskega potenciala?

V našem zavodu je po sistemizaciji zaposlenih 91 oseb, z vsemi nadomeščanji in javnimi delavci pa se število povzpne na 105. Na novo smo zaposlili spremljevalke za otroke s posebnimi potrebami ter strokovno delavko v razvojnem oddelku.

Savus

Foto: Vrtec Trbovlje